Podział środków spożywczych prezentacja

Pobierz

V Maslo i smietana VI Inne tluszcze.Środki spożywcze- substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego oraz ich mieszaniny niezbędne dla organizmu ludzkiego.. Była ona pomocna w opisaniu w dalszej części pracy pojęcia oraz zasad znakowania środków spożywczych.Pestycydy (łac. pestis - zaraza, pomór; caedo - zabijam) - syntetyczne lub naturalne substancje używane do zwalczania organizmów szkodliwych lub niepożądanych, stosowane głównie do ochrony roślin uprawnych, lasów, zbiorników wodnych, ale także zwierząt, ludzi, produktów żywnościowych, oraz do niszczenia żywych organizmów, uznanych za szkodliwe, w budynkach inwentarskich .PREZENTACJA NA TEMAT KLASYFIKACJI ŚRODKÓW TRANSPORTU Środki transportu wodnego Transport wodny - dzieli się na transport morski oraz śródlądowy.. Transport śródlądowy Transport morski Transport wodny śródlądowy - transport towarów lub pasażerów, na statkach żeglugi śródlądowej, wa także mając na uwadze, co następuje: (1) Dyrektywa Rady 79/112/EWG z dnia 18 grudnia 1978 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw Państw Członkowskich w zakresie etykietowania, prezentacji i reklamy środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży konsumentowi końcowemu (3) była kilkakrotnie i w sposób istotny zmieniana (4); dlatego też dla jasności i ze względów praktycznych .ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/787..

Podział środków spożywczych.

pokojowej i słabo rozpuszczalne w H 2 O - nie stosuje się ich jako środków myjących, lecz stosuje jako dodatki do litowych smarów łożyskowych; są miękkie (maziste) zwane mydłem szarym, rozp.. Ich ilość i jakość jest różna w zależności od rodzaju produktu.. ŚRODKI SPOŻYWCZE DLA NIEMOWLĄT I MAŁYCH DZIECI: Mleko początkowe i następne, mleko sojowe, kleiki, kaszki, makarony, kluseczki, soki owocowe i warzywne, przeciery, zupy, i herbatki) ŚRODKI SPOŻYWCZE PRZEZNACZONE DLA OSÓB DOROSŁYCH OBEJMUJĄ:Środków chemicznych używa się głównie do utrwalenia półprzetworów.. Przy etykietowaniu, prezentacji i reklamowaniu środków spożywczych przeznaczonych do normalnego spożycia zaka­ zane jest: a) posługiwanie się określeniami "dietetyczny" lub "do stoso­ wania w diecie", jako oddzielnym wyrażeniem lub w połączeniu z innymi wyrazami, dla oznaczania tych środków spożywczych;W produktach spożywczych występują różnorodne składniki odżywcze.. Zawarta w niej została teoretyczna wiedza dotycząca prawa żywnościowego, jego głównych zasad oraz celów.. w H 2 O Słabo rozpuszczalne.. Zawartość barwników syntetycznych w żywności kontrolowana jest przez laboratoria badania żywnościMieszaniny produktów spożywczych składające się głównie z mąki, przerobionej wraz z innymi składnikami na jednolitą masę o różnej konsystencji ..

Polioleposzczególnych środków spożywczych.

b) Ze względu na skład chemiczny .. 2 pkt 1 i 2, które mogą być wykorzystane w produkcji tych środków spożywczych oraz warunki ich stosowania, 4) szczególne wymagania i warunki dotyczące oznakowania, prezentacji i reklamy środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i przedmiotów .Podział z uwagi na pochodzenie: Naturalnie występujące w surowcach (solanina w ziemniakach, amygdalina w migdałkach) Obecne w wyniku zabiegów agrotechnicznych i zootechnicznych (pozostałości pestycydów, azotany, leków weterynaryjnych) Celowo dodawane w przemyśle spożywczym (dodatki funkcjonalne - substancje dodatkowo dozwolone)Dodatki do żywności - substancje chemiczne dodawane do żywności w celu uzyskania określonych pożądanych efektów.. Dokładna definicja może być różna w różnych państwach - na przykład w Unii Europejskiej dodatkiem do żywności jest "substancja, która nie jest normalnie spożywana, natomiast jest celowo dodawana do żywności ze względów technologicznych", natomiast w .Zobacz 1 odpowiedź na pytanie: Podział produktów żywieniowych ze względu na skład chemiczny .etykietowania, prezentacji i reklamy środków spożywczych: Dz.U.. Produkty zbożowe ; Mleko i przetwory mleczne; Mięso, wędliny, ryby i podroby; Jaja; Masło i śmietana; Inne tłuszcze; Ziemniaki; Warzywa i owoce bogate w witaminę C; Warzywa i owoce bogate w karoten; Inne warzywa i owoce; Suche nasiona strączkowe; Cukier i słodycze1.Środki żywnościowe-substancje lub ch mieszaniny zawierające składniki potrzebne do odżywiania organizmu ludzkiego i przeznaczone do spożycia w stanie przetworzonym lub surowym..

... żadnego dodatku środków spożywczych zawierających monosacharydy lub ...

Zwierzęce.. IV Mieso, ryby i ich przetwory.. Mogą być spożywane w stanie naturalnym lub przetworzone.. Masy.. ze względu na pochodzenie.. W Polsce są dozwolone następujące konserwanty: roztwór wodny lub gazowy dwutlenku siarki (SO2) jest stosowany do utrwalania półprzetworów owocowych (pulpy, przeciery, soki) w dawkach 0,1-Oczekiwania konsumentów sondaż EFSA Największe obawy: - pozostałości pestycydów: 12 państw 91% (GR) - 67% (A)-jakość i świeżość żywności: 94% (LTV) - 66% (IR)Dodatkowe wymagania w zakresie oznakowania środków spożywczych dotyczą suplementów diety (środek spożywczy, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety, będący skoncentrowanym źródłem witamin lub składników mineralnych lub innych substancji wykazujących efekt odżywczy lub inny fizjologiczny, pojedynczych lub złożonych .Spośród wielu typologii środków dydaktycznych prostotą wyróżnia się podział dokonany przez Edwarda Fleminga i Jana Jacoby'ego.. Dodatkowe oznaczenie "Sprawdzona treść" wskazuje, że dany materiał edukacyjny został zweryfikowany przez Redakcję lub ekspertów współpracujących z serwisem.. Podział substancji słodzących Kryterium: słodkość w stosunku do sacharozy (=1) 1.. Rozporządzenie nakazuje również umieszczanie na opakowaniach informacji o zastosowanych barwnikach z podaniem ich nazwy lub numeru..

Prezentacja do przedmiotu Technologia Gastronomiczna.podział dietetycznych środków spożywczych.

2.Środkami spożywczymi są: a)używki-np.kawa,herbata b)surowce-np.surowy,nieobrany,brudny ziemniak c)półprodukt-np.oczyszczone,rozdrobnione,ale jeszcze nieugotowane ziemniaki 3.Produkty bądź wyroby .Jaja kurze spożywcze •Jaja konsumpcyjne (rynkowe) - jaja całe (w skorupkach), przeznaczone do sprzedaży detalicznej •Jaja przemysłowe, przeznaczone do wykorzystania w przemyśle spożywczym •Jaja kurze spożywcze klasyfikuje się wg trzech kryteriów: •systemu chowu kur •masy jednostkowej (klasa wagowa)W jednej grupie znajduja się produkty spożywcze o zbliżonym skladzie jakościowym (zawieraja podobne składniki odzywcze), ale o roznym skladzie ilościowym.. Podział produktów pochodzenia roślinnego: Towary żywnościowe Towary nieżywnościowe Towary żywnościowe: produkty zbożowe (np. mąka, kasza, makaron) oleje i tłuszcze roślinne przetwory owocowe (np. konfitury, musy owocowe, powidła, marmolady, dżem, soki) przetwory warzywne (np. kiszonki, warzywa konserwowane, koncentraty pomidorowe) Towary żywnościowe: przetwory grzybowe (np. kiszone, w solance, mrożone, sterylizowane, marynowane) produkty ziemniaczane (np. suszone, smażone .Podział żywności na 12 grup.. PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 95, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 1,Zgodnie z misją, Redakcja serwisu dokłada wszelkich starań, aby dostarczać rzetelne i sprawdzone treści edukacyjne.. Najczęściej stosowany jest podzial na 12 nastepujacych grup: I Produkty zbozowe.. W celu ułatwienia racjonalnego planowania posiłków opracowano klasyfikacje produktów spożywczych na grupy, zawierające odpowiednio: 12, 9, 7 i 6 pozycji.Tematyka pracy poświęcona jest prezentacji i znakowaniu środków spożywczych.. Dzielą oni środki dydaktyczne na trzy grupy: - środki naturalne, które bezpośrednio przedstawiają samą rzeczywistość; - środki techniczne, które ukazują rzeczywistość w sposób pośredni.. z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji i etykietowania napojów spirytusowych, stosowania nazw napojów spirytusowych w prezentacji i etykietowaniu innych środków spożywczych, ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych, wykorzystywania alkoholu etylowego i destylatów pochodzenia .. w H 2 O pół-ciekłe w temp.. Roślinne.. II Mleko i produkty mleczne..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt