Sprawozdanie z zajęć wyrównawczych z matematyki

Pobierz

za okres od 04.01.2010r.. w Szkole Podstawowej w Zarzycach Wielkich.. Ewaluacja IV.1.. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GODZIN WYNIKAJĄCYCH Z Art. 42 ust.2 pkt 2 KNSprawozdanie z zajęć zespołu wyrównawczo-kompensacyjnego w II semestrze roku szkolnego 2008/2009 Klasa I Zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu: w środę , w godz. 11.35 - 12.00 i w czwartek, w godz. 11.35 - 12.00.. Na początku cyklu zajęć przeprowadziłam diagnozę umiejętności uczniów, wyniki której pozwoliły mi określić priorytety pracy z zespołem.Sprawozdanie z zajęć wyrównawczych z matematyki.. Tematyka prowadzonych zajęć i metody ich prowadzenia 1.Test diagnostyczny-omówienie problemowych zadań.. Wszyscy ankietowani odpowiedzieli, że zajęcia koła były ciekawe, a współpraca z nauczycielem prowadzącym dobra.Sprawozdanie z realizacji zajęć przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego w zakresie matematyczno- przyrodniczym prowadzonych w ramach projektu "Moja wiedza, moje umiejętności, moja przyszłość - program wyrównania szans .. z tekstem, tabelami i wykresami, jak również pracy z zadaniami zamkniętymi.. Zrealizowano 74/96 godzin.. Ilość z podziałem na płeć i liczebność grup uczestniczących w zadaniu.dydaktyczno-wyrównawcze w wybranej literaturze Z badaó i obserwacji pracy uczniów wynika, iŽ w trakcie nauki pojawia siq szereg trudnošci w opanowywaniu trešci matematycznych..

Cele zajęć wyrównawczych z matematyki.

.zajęć wyrównawczych z matematyki dla klas IV - VI zajęcia pozalekcyjne realizowane w ramach projektu "Zajęcia dodatkowe dziś - szansą na lepsze jutro" w okresie od września 2012 r. do czerwca 2013 r. "Tyle jest w każdym poznaniu nauki, ile jest w nim matematyki.". Spotkania odbywały się raz w tygodniu.Program zajęć wyrównawczych z matematyki dla klasy VII.. w roku szkolnym 2012/2013 wraz z oceną efektywności.. Jest przeznaczony dla uczniów spełniających warunki regulaminu rekrutacyjnego opracowanego przez SYNTEA S.A., a więc dla dzieci, których średnia ocen z matematyki nie przekroczyła 4,5.Sprawozdanie z zajęć wyrównawczych grupowych i indywidualnych z matematyki za okres 09.2009 - 06. od samego dziecka.Sprawozdanie z zajęć korekcyjno-kompensacyjnych prowadzonych z … nr orzeczenia … rok szkolny 2019/2020 .. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu na przemian dla klas IV i V oraz VI.5 z realizacji zajęć zespołu wyrównawczego z matematyki kl. I V VI Ja też potrafię Zespół wyrównawczy z matematyki Ja też potrafię przeprowadziłam z uczestnikami zespołu - 13 zajęć.. Obejmowały: 5 ucz.. Narastajqce trudnošci w nauce matematyki zaIeŽq od wielu czynników, min.. Uczęszcza na te zajęcia 24 uczniów.Sprawozdanie z realizacji zajęć dydaktyczno - wyrównawczych w klasach I-III.. Zjawisko to dotyczy zarówno uczniów zdolnych, przecietnych i slabych..

2.Sprawozdanie z zajęć matematycznych w klasie VI .

Z PROWADZENIA ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z MATEMATYKI.. 2009/2010 Zajęcia wyrównawcze odbywały się w I semestrze we wtorki (co drugi tydzień) na 8 godzinie lekcyjnej.. do 30.06.2011r.PROGRAM ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KLASY PIĄTEJ I SZÓSTEJ Realizujących program nauczania matematyki w oparciu o podręczniki "Matematyka 2001" wyd.WSiP mgr Iwona Wrazidło Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa w PstrążnejPrzykładowe sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych Rewalidacja scenariusze programy inspiracje dla dzieci w spektrum autyzmu Arkusze, karty pracy, materiały dla dzieci z autyzmemPlik sprawozdanie z zajec wyrownawczych.doc na koncie użytkownika krechula • folder wyrownawcze • Data dodania: 15 lut 2010. w Szkole Podstawowej w Szkole Podstawowej w Zarzycach Wielkich.. SPRAWOZDANIE Z NAUCZANYCH PRZEDMIOTÓW.. Zapisanych było siedmiu słabszych uczniów, wymagających .SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z MATEMATYKI DLA KLAS IV-VII za okres od 18.09.2017 r. do 31.01.2018 r. SEMESTR 1 1.. Liczba uczniów, uczestniczących w zadaniu: 8 2. prowadzonych przez Beatę Zając.. Na zajęcia uczęszczało 6 uczniów.Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki prowadzone przez mgr Renatę Kwapisz .. Prowadzący zajęcia: 09. do 14 stycznia 2011r..

Liczba godzin przeprowadzonych zajęć: 17 3.

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z edukacji matematycznej odbywały się w I semestrze r. sz. 2013/2014 raz w tygodniu - w środę.. ROK SZKOLNY 2014/2015.. Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Program zajęć przewidziany jest do realizacji w klasach IV - VI na 60 godzinach zajęć dodatkowych z matematyki (o charakterze wyrównawczym).. W każdym zespole klasowym oprócz uczniów uzdolnionych matematycznie są uczniowie przeciętni i wreszcie tacy, którzy mają duże problemy z opanowaniem wiadomości matematycznych.. za okres od 04.01.2010r.. Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności matematycznych w klasach V-VI.. Nauczany przedmiot - SZKOŁA PODSTAWOWA Klasa Średnia ocen klasy 3. do 30.06.2011r.Sprawozdanie ewaluacyjne z zajęć wyrównawczych z matematyki dla klas 1 i 3 prowadzonych w ramach projektu: " W stronę sukcesu" za okres od 01 września 2010r.. IV.2 Ankieta szczegółowa badająca poziom wiedzy uczestników zajęć wyrównawczych z matematyki.Klasa Liczba godzin zaplanowanych Liczba godzin zrealizowanych Przyczyna nie prowadzenia zajęć 2. prosze o pomoc!. WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY: - indywidualnie pracować z niektórymi uczniami - zachęcić uczniów do dalszej nauki matematykiProgram zajęć wyrównawczych z matematyki dla klas IV - VII na rok szkolny 2017/2018 Opracowała: Beata Maślak WSTĘP W każdym zespole klasowym oprócz uczniów uzdolnionych matematycznie są uczniowie przeciętni i wreszcie tacy, którzy mają duże problemy z opanowaniem wiadomości matematycznych..

Łącznie odbyło się 27 zajęć.

2010 r. - mgr Małgorzata Mencel, studia magisterskie z matematyki, 04.. Informacje o realizacji zadania.. Sprawozdanie z zajęć wyrównawczych z matematyki dla klas IV - VI Zajęć w I semestrze roku szkolnego 2014/2015 odbywało się 16 godzin.. Dokładny harmonogram zajęć znajduje się w dzienniku zajęć wyrównawczych.1 Sprawozdanie za rok 2009/10 z zajęć pozalekcyjnych prowadzone w Szkole Podstawowej w Niedzicy w ramach projektu Moja Szkoła Moje Okno na Świat Sprawozdanie z realizacji zajęć dydaktyczno-wyrównawczych Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzone są dla trzech grup uczniów po jednej godzinie zajęć tygodniowo.. Zajęcia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.. Poradnictwo i konsultacje dla nauczycieli:W ramach poradnictwa i konsultacji prowadzonych dla wychowawców, nauczycieli oraz innych pracowników .ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI szkoły podstawowej do programu nauczania matematyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej pod tytułem "Krok po kroku" dopuszczonego do użytku szkolnego przez MEN, numer dopuszczenia: DKW-4014-53/99 Przygotowała: Grażyna Pietroń Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w RadomiuSprawozdanie z realizacji zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego w klasach IV-VI: ortograffiti.. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z … prowadzone były w formie indywidualnej w wymiarze 1 godziny tygodniowo.. Program ten jest napisany z myślą o uczniach, dla których matematyka jest nauką trudną.Jak wynika z przeprowadzonej ankiety 100% ankietowanych chętnie uczęszcza na zajęcia koła matematycznego, odpowiada im forma prowadzenia zajęć i zadania realizowane na zajęciach są dla nich interesujące.. SPRAWOZDANIE z prowadzonych zajęć wyrównawczych z matematyki w klasie III gimnazjum w I semestrze r. szk.. prowadzonych przez Jolantę Godula.. Imię i nazwisko osoby prowadzącej zajęcia: Edyta Kosińska.. Zajęcia wyrównawcze z matematyki w szkole Podstawowej w Szczenurzy prowadzone były w dwóch grupach.. Program ten jest napisany z myślą o uczniach, dla których matematyka jest nauką trudną.Sprawozdanie pedagoga szkolnego w I semestrze roku szkolnego 2019/2020 W pierwszym semestrze roku szkolnego 2019/2020 pedagog szkoły realizował zadania wynikające z planu pracy, a także programu wychowawczo -profilaktycznego szkoły.. 2010 - 06.2011 r. - mgr Jolanta Jagieniak, studia magisterskie z matematyki.Sprawozdanie z realizacji programu nauczania matematyki Post autor: monikap7 » 18 sty 2008, o 21:57 wie ktos moze jak napisac :"Sprawozdanie z realizacji programu nauczania matematyki w klasach IV, V, VI w pierwszym semestrze"?. Realizacja ich nastąpiła w terminie od 9 września 2014 do 19 grudnia 2014.Podczas zajęć obowiązywała swobodna atmosfera i zasada współpracy.. Ankieta ogólna badająca poziom wiedzy i preferencji uczestników zajęć w chwili rozpoczęcia projektu ( ex- ante)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt