Napisz podanie z prośbą o przyjęcie do liceum

Pobierz

2007 rok Ul. Kwiatowa 15 34-567 Kraków tel.. Na przykład "Proszę o przyjęcie mnie do XX Liceum Ogólnokształcącego im.Przydatność 80% Podanie do Liceum.. Podziel tekst na akapity W pierwszym z nich poinformuj o tym, czego dotyczy podanie, np.podanie o przyjĘcie do klasy humanistycznej Niniejszym, działając w imieniu niepełnoletniego syna: ________ , na podstawie 552.. Uprzejmie proszę o przyjęcie mnie do pierwszej klasy (np Liceum ogólnokształcącego) Prośbę swą.. Tadeusza Kościuszki w Starachowicach.. Jeżeli do podania chcemy dołączyć jakieś inne dokumenty, to musimy poniżej podpisu po lewej stronie napisać "Załączniki" i wypisać je w punktach.1.Podanie z prośbą o przyjęciu do szkoły ( liceum ,technikum ) Witajcie!. Prośbę swą motywuję tym, że praca ta stanowiłaby dużą pomoc przy pisaniu pracy doktoranckiej.Karolina Nowak Ul. Czekoladowa 8 98-364 Wrocław Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego nr 6 Wrocław Zwracam się z prośbą o przyjęcie mnie do Liceum Ogólnokształcącego nr 6 do klasy humanistycznej.. Prośbę swą motywuję zainteresowaniami językiem polski, historią oraz językiem angielskim.Przykładowy wzór podania oraz przykładowe uzasadnienie Wrocław, dnia 2020.08.24 (data po prawej) Twoje imię i nazwisko Ulica i numer mieszkania kod pocztowy i miejscowość tel.. Artykuł Napisz podanie o przyjęcie do szkoły średniej pochodzi z serwisu infoumowy.pl .Treść podania o praktyki..

Podanie o przyjęcie do szkoły.

Uprzejmie proszę o przyjęcie mnie do pierwszej klasy (np. Liceum ogólnokształcącego).. Zobowiązuje się do systematycznego uczęszczania na zajęcia oraz pilnej nauki.lewy róg: data Twoje imię i nazwiko adres miasto z prawej: imię i nazwisko dyrektora nazwa szkoły adres miasto środek: PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do Państwa szkoły.. Podanie do liceum Dyrekcja VI Liceum Ogólnokształcącego im.. Mam dobre oceny oraz biorę udział w konkursach.. NAPISZ PODANIE z prośbą o przyjęcie do liceum (byle jakie) NA TERAZ :) Odpowiedź Guest.. Napisz na kartce formatu A4.. Tadeusza Kościuszki 27-200 Starachowice Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do klasy pierwszej o profilu matematyczno ?. I. J. Paderewskiego ul. Krakowska 17a 61-889 Poznań PODANIE Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do klasy pierwszej o profilu27-200 Starachowice Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do klasy pierwszej o profilu matematyczno - informatycznym w I Liceum Ogólnokształcącym im.. Swoją prośbę motywuję tym, że jest to szkoła.Po prawej stronie, w pewnym odstępie od miejsca, w którym wpisałeś datę, podaj dane adresata, czyli osoby, do której kierujesz pismo Przykładowo, jeżeli podanie dotyczy przyjęcia do liceum ogólnokształcącego, adresatem będzie dyrekcja szkoły..

Uzasadnienie o przyjęcie do szkoły.

Warszawa, ul. Tarta 1. im.. Prośbę motywuję tym, że swoją przyszłość wiążę z aktorstwem.. Nazwa Szkoły we Wrocławiu PODANIE Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do klasy pierwszej o profilu ogólnym z biologią i chemią jako przedmiotami rozszerzonymi lub do klasy gdzie przedmioty są do wyboru przez ucznia na rok szkolny 2020/2021.Podanie o przyjęcie do innej klasy składa się na ręce dyrektora szkoły, do której uczeń (nica) chce się przenieść albo w ramach której chce zmienić jedynie klasę.. Jan Kowalski Mirzec, dn. 26.05.2008r.. Adama Mickiewicza.. Anna Kowalska Wrocław, 10.02.2016 r. ul. Rynek 2 15-852 Wrocław .Oto instrukcja, w jaki sposób napisać podanie do szkoły lub innej instytucji: W prawym górnym rogu kartki zapisz miejscowość i datę (dzień, miesiąc, rok) złożenia podania.. Mikołaja Kopernika w Zamościu Podanie Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie w roku szk.. Warto skorzystać, ponieważ dostałam 5 :) Aneta Nowak Kraków, 27..

Napisz na komputerze podanie o przyjęcie do wybranego liceum.

Jeśli zostały już odbyte jakiekolwiek praktyki mogące wzbogacić profil aplikującego, dobrze jest wskazać firmę, w której miały miejsce oraz nabyte dzięki nim .. Podanie o praktyki powinno zawierać prośbę o przyjęcie na praktykę na konkretnym stanowisku oraz określenie obecnego miejsca pobierania nauki (technikum, liceum, studia) i specjalizacji.. Wzór podania o pracę w szpitalu na stanowisku salowej.Pod treścią podania, na dole po prawej stronie, piszemy zwrot grzecznościowy, np. z poważaniem albo z wyrazami szacunku, a pod nim umieszczamy czytelny podpis.. Imie Nazwisko Miejscowosc Ulica Miejscowosc Do Dyrekcji Zespołu Szkół.Dlatego podanie o przyjęcie do liceum - oprócz stałych elementów - powinno zawierać tylko jedno zdanie.. xxx e-mail: Dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego im.Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie w roku szkolnym 2007/2008 do pierwszej klasy Liceum Ogólnokształcącego o profilu biologiczno-.. Moją prośbę motywuję chęcią pogłębienia wiedzy i rozwijania swoich zainteresowań oraz dobrymi wynikami w nauce na poziomie gimnazjalnym.Podanie do liceum Dyrekcja VI Liceum Ogólnokształcącego im..

Podanie o ...Jak napisać podanie - Przykładowe podanie do liceum.

Na górze po lewej stronie umieść dane osobowe osoby piszącej podanie: imię i nazwisko, adres zamieszkania i numer telefonu.Napisz podanie z prośbą o przyjęcie do wybranej szkoły średniej Podanie o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej.. informatycznym w I Liceum .Jeśli dziecko startuje do szkoły spoza rejonu, to możePodanie to pismo urzędowe, w którym zwracamy się z prośbą do jakiejś osoby, organizacji lub instytucji (np. o przyjęcie do szkoły czy wyrobienie.. Jeśli uczeń (nica) nie jest jeszcze pełnoletni (a) (nie ukończył (a) 18 lat), w jego (jej) imieniu wniosek składa jego opiekun prawny np. rodzic.Podanie o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej.. Podpowiedzcie mi moi Drodzy jak uzasadnić przyjęcie dziecka do szkoły z poza rejonu.. (na środku strony) Imię i nazwisko Dyrektor Gimnazjum integracyjnego nr X w Y Zwracam się z uprzejmą prośbą o przepisanie mojej córki, imię i nazwisko, do klasy [oznaczenie klasy].. W ubiegłym roku zajęłam I miejsce w Powiatowym Konkursie Recytatorskim "Polscy nobliści".PODANIE Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie w roku szkolnym 2007/2008 do pierwszej klasy Liceum Ogólnokształcącego o profilu biologiczno-chemicznym.. prosbe swa motyewuje dobrymi ocenami w szkole i.. 2016/2017 do klasy pierwszej o profilu muzyczno-teatralnym.. 2825, 22 zm.), zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie go do Państwa szkoły, do klasy pierwszej , o .Na środku należy zamieścić nagłówek "Podanie o przyjęcie do szkoły" Wstęp można rozpocząć od słów: zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do… (nazwa szkoły), do klasy o profilu… (podać.Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie Mnie do pierwszej klasy liceum o profilu biologiczno - chemicznym.. domowy: -xxx Dyrekcja I Liceum Ogólnokształcącego im.. Chciałabym się uczyć w tej klasie, ponieważ bardzo lubię biologię i chemię.. Zwracam się z prośbą o przyjęcie mojej córki/mojego syna do szkoły podstawowej do klasy pierwszej.. Na wydrukowanym podaniu zamieść własnoręczny podpis.. Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do klasy I o profilu humanistyczno-lingwistycznym.. Dotychczas uczęszczałem do szkoły XYZ.. Prośbę swą motywuje tym, że obecnie jestem uczniem/uczennicą szkoły podstawowej (nazwa szkoły) w (wpisz swoją miejscowość) i po zakończeniu szkoły chciałbym kontynuować naukę, by w przyszłości podjąć studia.Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im.. I. J. Paderewskiego ul. Krakowska 17a 61-889 Poznań PODANIE Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do klasy pierwszej o profiluNapisz podanie o przyjęcie do szkoły średniej Na papierze A4 napisz podanie z prośbą o przyjęcie do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt