Napisz wzór soli chlorek

Pobierz

Ten sam metal może tworzyć sole zarówno dobrze, jak i słabo rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek wapnia i węglan wapnia.Napisz wzory następujących soli: węglan wapnia,dwuwodorofosforan(V)sodu,jodek żelaza(II),wodorowęglan potasu,dziesięciowodny siarczan(VI)sodu,chlorek wodorotlenek magnezu,fosforan(v),fosforan(V)amonu,azotan(V) żelaza(III),siarczan(VI) bizmutu(III),węglan dwuwodorotlenek dwumiedzi(II),wodorowęglan amonu Koniecznie na dzisiajEgzamin maturalny z chemii Arkusz I 3 Zadanie 4.. Napisz wzory sumaryczne soli o podanych nazwach systematycznych.. siarczek potasu-.Ustal wzory sumaryczne soli:a) chlorek sodu,b) chlorek żelaza (lll),c) siarczek rtęć (l),d) siarczek glinu,e) węglan potasu,f) węglan miedzi (ll) Ustal wzory sumaryczne soli: a) chlorek sodu, b) chlorek żelaza (lll), c) siarczek rtęć (l), d) siarczek glinu, e) węglan potasu, f) węglan miedzi (ll) Dominika.sól pochodzi od kwasu solnego ( HCl) b) wzrór sumaryczny: Mg(NO2)2. sól pochodzi od kwasu azotowego (III) (HNO2) c) wzrór sumaryczny: Fe2S3.. Pamiętaj, że jest to sól uwodniona.Zapisz niezbędne obliczenia.. NAZWA SYSTEMATYCZNA WZOR SUMARYCZNY.. (3 pkt) Napisz wzór i oblicz masę molową soli, która krystalizuje z wodnego roztworu chlorku glinu.. Napisz wzory sumaryczne soli o podanych nazwach.. Zapisz nazwy soli o podanych wzorach sumarycznych..

a) chlorek wapnia - woda (1/6) b) chlorek wodorotlenek magnezu c) wodorosiarczan(VI) wapnia.

Jony Na + odgrywają kluczową rolę w wielu procesach fizjologicznych od gospodarki wodnej, przez utrzymywanie stałego ciśnienia krwi, po działanie układu nerwowego.Spożywanie chlorku sodu jest niezbędne do życia, a jego dzienne zapotrzebowanie u dorosłego .Zadanie 1. węglan sodu - …………………………………………………….. siarczan(VI) żelaza(II) - …………………………………….…….. Inną metodą otrzymywania chlorku amonu jest reakcja siarczanu amonu z chlorkiem sodu: (NH 4) 2 SO 4 + 2NaCl → 2NH 4 Cl + Na 2 SO 4 Właściwości.. Pierwszy wyraz mówi nam, od jakiego kwasu pochodzi sól: jeżeli w tym wyrazie jest końcówka -an, to sól pochodzi od kwasu tlenowego, jeżeli -ek, to od kwasu beztlenowego.Napisz wzory sumaryczne soli : chlorek żelaza(III) - ……………………………………………….. fosforan (III) glinuNapisz wzory sumaryczne soli o podanych nazwach systematycznych chlorek baru, azotan (v) cynku - YouTube.Wzory sumaryczne soli K 2 CO 3 - węglan potasu Na 2 CO 3 - węglan sodu Li 2 CO 3 - węglan litu AgCO 3 - węglan srebra MgCO 3 - węglan magnezu CaCO 3 - węglan wapnia BaCO 3 - węglan baru FeCO 3 - węglan żelaza (II) CuSO 4 - siarczan (VI) miedzi (II) MgSO 4 - siarczan (VI) magnezu K 2 SO 4 - siarczan (VI) potasu Na 2 SO 4 - siarczan (VI) sodu Na 2 CO 3 - węglan soduIch wzór ogólny zapisujemy jako: Me m R n. gdzie: Me - symbol metalu, którego kation wchodzi w skład soli, R - symbol reszty kwasowej, której anion tworzy sól, n, m - indeksy stechiometryczne ustalone na podstawie wartościowości metalu i reszty kwasowej.b) chlorek wodorotlenek magnezuNapisz wzory sumaryczne soli o następujących nazwach: 1-chlorek cynku 2-chlorek srebra (I) 3-chlorek chromu(III) 4-siarczek cyny (II)Zadanie: 1 napisz wzory sumaryczne soli o podanych nazwach..

Napisz wzory sumaryczne soli o podanych nazwach a) chlorek amonu d) diwodorofosforan (V) wapnia - YouTube.

a) wzór soli: AlCl3·6H2O b) obliczenia: MAl = 27 g/mol; MCl = 35,5 g/mol; MO = 16 g/mol; MH = 1 g/mol - obliczenie masy molowej:Zgodnie z misją, Redakcja serwisu dokłada wszelkich starań, aby dostarczać rzetelne i sprawdzone treści edukacyjne.. Napisz nazwy systematyczne podanym wzorom soli : Na2S - siarczek sodu.. Weryfikacja tekstu odbywa się na następujących poziomach: a)bromek wapnia b)chlorek niklu (III) c)azotan (V)żelaza (III) d)siarczan (IV) cynku e)węglan potasu f) fosforan (V) sodu g)jodek magnezu h)siarczan (VI) srebra (I) PROSZĘ!Wśród nich można znaleźć sole bardzo dobrze rozpuszczalne w wodzie, jak na przykład azotan (V) potasu, oraz takie, które nie rozpuszczają się w niej prawie wcale - np. siarczan (VI) baru.. węglan sodu.Napisz wzory następujących soli: fosforan(5) cynku, siarczan(6) wapnia, siarczek litu, fluorek wapnia, bromek sodu, chlorek żelaza(3), siarczan(4) sodu, chlorek miedzi(1), węglan baru, siarczan(6) amonu, azotan(5) miedzi(2), fosforan(5) potasu, jodek 2011-05-19 20:15:12Zapisz wzory sumaryczne soli: azotan (V) cyny (II) - fosforan (V) wapnia - siarczek cynku - chlorek niklu (II) - węglan potasu - chlorek chromu (III) - siarczan (VI) żelaza (III) - siarczan (IV) baru - Ćwiczenie 2 Nazwij sole: BaCl2 -K2SO3-Fe3(PO4)2-Li2S - Cu2SO4 -CuSO3 -Zad.1 Napisz wzory sumaryczne soli o podanych nazwach..

a) Fel2 b) Al2(CO3)3 c) Sn(NO3)2 d) CrPO4 e) Ag2SO4 f) MnSO3 g) CuS h) HgCl2Napisz wzory sumaryczne soli : chlorek żelaza(III) - FeCl3.

sól pochodzi od kwasu fosforowego (V) (H3PO4) e) wzrór sumaryczny: Pb(SO4)2. sól pochodzi od kwasu siarkowego (VI) (H2SO4)Sole kwasu węglowego (węglany) znalazły zastosowanie przy produkcji specjalnych mikroskopów.. Dobrze rozpuszcza się w wodzie, jego roztwory mają lekko kwasowy odczyn wskutek hydrolizy (pH ok. 5).Napisz poniżej zdania w czasie przeszłym Perfekt.. fosforan (V)miedzi (II)-.. Nazwa soli składa się z dwóch wyrazów.. Fosforany(V) (sole kwasu fosforowego(V)), ze względu na ważną rolę fosforu w budowie organizmów roślinnych i zwierzęcych, są stosowane jako nawozy mineralne (superfosforat, precypitat, fosforyt).Nazwy i wzory soli.. srebra -Chlorek potasu - Azotan(V) ołowiu -Fosforan(V) chromu(III) -Siarczan.Napisz wzory soli o podanych nazwach.. sól pochodzi od kwasu siarkowodorowego (H2S) d) wzrór sumaryczny: K2HPO4..

a) węglan wapnia - b)bromek żelaza (III) - c)siarczan (VI) magnezu - d) chlorek amonu - e)siarczanAutor: ~ChXDS Dodano: 18.11.2018 (14:06) 1.

CaSO3 - siarczan(IV) wapnia.. fosforan (V) cynku, siarczan (VI) wapnia, siarczek litu, fluorek wapnia, bromek sodu, chlorek żelaza (III), siarczan (IV) sodu, chlorek miedzi (I), węglan baru, siarczan (VI) amonu, azotan (V) miedzi (II), fosforan (V) potasu, jodek ołowiu (II) 2.Chlorek amonu jest produktem ubocznym otrzymywania sody metodą Solvaya.. czyli 1 sol wyglada nastepujaco = zaczynamy od żelaza ktore w tym związku jest II wartosciowe Fe a weglan to reszta kwasowa kwasu weglowego czyli( co3) ta reszta jest II wartosiowa laczmy FeCO3 i następne azotam(V) ołowiu (II) najpier metal czyli ołów Pb(II) i reszta kwasowa NO3 ta reszta jest (I) wartościowa łączymy Pb(NO3)2 ( zasada na krzyż" następny chłorek amonu amon jest wyjątkiem odbiegającym od kwasów .Napisz wzór soli na podstawie jej nazwy.. Dodatkowe oznaczenie "Sprawdzona treść" wskazuje, że dany materiał został zweryfikowany przez Redakcję lub ekspertów współpracujących z serwisem.. Sole zbudowane są z atomu metalu i reszty kwasowej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt