Język angielski klasa 3 zakres materiału

Pobierz

Liceum i technikum.. DATA ROZDZIAŁ TEMAT LEKCJI ZAKRES MATERIAŁU 1 IX Okres bezpodręcznikowy Lekcja 1 CELE LEKCJI FUNKCJE JĘZYKOWE JĘZYK SPRAWNOŚCI UCZNIÓW NAUCZYCIELA UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE Integrowanie grupy rówieśniczej Powtórzenie .Klasa 2.. Forma dzierżawcza 's.. Wiedza o krajach anglojęzycznych: zakres materiału dla klasy IV szkoły podstawowej, Londyn i Nowy York - najciekawsze obiekty turystyczne i najważniejsze fakty o tych miastach, tradycyjne potrawy kuchni angielskiej i amerykańskiej, nauczane przedmioty w angielskiej szkole, kraje świata, gdzie j. angielski jest językiem ojczystym.KLASA 4 PODSTAWA PROGRAMOWA: Zeszyty ENGLISH IS SIMPLE: Zakres materiału z klasy 3 oraz: Gramatyka Czasownik to be - formy teraźniejsze (twierdzenia, pytania, przeczenia).. Henryka Brodatego w Złotoryi Błędy nie zakłócają komunikacji.. Zakres podstawowy i rozszerzony.. Henryka Brodatego w Złotoryi 2 uniemożliwiają mu naukę na kolejnych etapach.. ZAKRES ŚRODKÓW GRAMATYCZNYCH określony w Informatorze (str. 15-17) ŹRÓDŁA TEKSTÓW teksty adaptowane lub oryginalne TYPY ZADAŃ zadania zamknięte: • wybór wielokrotny • dobieranie zadania otwarte: • zadanie z luką/lukami • parafraza zdań • tłumaczenie fragmentów zdań na język obcyLesson 3 PRZEDSZKOLE - DRUGI DOM/ MESS MAKES ME SAD • potrafi ze zrozumieniem zaśpiewać piosenki na rozpoczęcie i zakończenie zajęć; • pamięta nazwy zabawek (doll, car, teddy) oraz emocji/stanów (sad, happy); • potrafi wychwycić w nagraniu poznane zwroty i wyrażenia; • rozumie proste polecenia i na nie reaguje; What is it?Egzamin ósmoklasisty: zakres materiału..

Podręcznik do języka polskiego.

Budują całkiem ciekawe wypowiedzi, a ich jedynym problemem jest 'obkucie' pisowni.. Oznacza to, że zagadnienia realizowaneNowi Tropiciele SP 1-3_kl.3 Rozkład materiału wrzesień-październik.. Test składa się z 4 części: rozumienie tekstu pisanego, komunikacja i słownictwo, gramatyka, wiadomości związane z wiedzą o krajach anglojęzycznych.Język angielski | Klasa 3 Szkoła Podstawowa nr 3 im.. Przymiotniki: big, small 5.. Podany poniżej zestaw grup leksykalnych, określony w podstawie programowej z dnia 14 lutego 2017, dotyczy wszystkich trzech klas: 1) ja i moi bliscy (rodzina, przyjaciele); 2) moje miejsce zamieszkania (mój dom, moja miejscowość); 3) moja szkoła; 4) popularne zawody; 5) mój dzień, moje zabawy;Klasa 3 liceum ogólnokształcącego (po szkole podstawowej) I. Liczebniki główne .. Najważniejszym założeniem programu jest dziecko jako podmiot .Język angielski | Klasa 2 Szkoła Podstawowa nr 3 im.. Część 2 .. Zgodnie z wymogami, egzamin ósmoklasisty z angielskiego odbywa się na poziomie A2/A2+.. Nauczanie języka angielskiego w klasach I-III oparte jest na Programie nauczania języka angielskiego do edukacji wczesnoszkolnej dla I etapu edukacyjnego wydawnictwa Pearson, Macmillan i Cambridge.. Część 1.. Modernizm - dwudziestolecie międzywojenne (nurt klasyczny)..

Nowi Tropiciele SP 1-3 kl.3 Rozkład materiału maj-czerwiec.

Materiał programowy ma układ koncentryczno-spiralny.. Autor: Adam Kalbarczyk, Dariusz Trześniewski, Dariusz Chemperek; Wydawnictwo WSiP; Nr aprobaty: 463/3/2012; Zrozumieć tekst - zrozumieć człowieka.. Kolory 3.. Te same problemy, które .Numery telefonów, numery kierunkowe, język kartek pocztowych i listów do rodziców i znajomych Klasa V Kategorie gramatyczne Rzeczownik: Liczba mnoga rzeczowników (regularnych i niektórych nieregularnych).. Czasownik: To be, to have got,.Jak nauczamy języka angielskiego w klasach I - III :: Podstawa programowa 0-III.. W wielu klasach spotykamy dzieci dwujęzyczne, świetnie posługujące się tym językiem.. Zakres gramatyczny i leksykalny oraz pytania z kategorii funkcji językowych obejmują materiał realizowany w szkole podstawowej oraz poprzednich klas liceum w przypadku klas 2 i 3 i są uzupełnione lub rozbudowane o podane zagadnienia.. Zakres podstawowy i rozszerzony Część 3. podgląd.. 3.ROZKŁAD MATERIAŁU z języka angielskiego dla kl. II Footprints 2 ROK SZKOLNY 2011/ 2012 Marzena Przyborowicz LP.. Nowi Tropiciele SP 1-3 kl.3 Rozkład materiału listopad-grudzień.. język angielski3.1 Tematyka 3.2 Zakres materiału gramatycznego i leksykalnego 3.3 Sprawno ści j ęzykowe 4 Realizacja programu 4.1 Planowanie pracy dydaktycznej 4.2 Zało żenia metodyczne 4.3 Formy pracy 4.4 Indywidualizacja pracy w grupach zró żnicowanych 4.5 Techniki nauczania 4.5.1 Nauczanie sprawno ści j ęzykowych 4.5.2 Nauczanie gramatyki3..

Nowi Tropiciele SP 1-3 kl.3 Rozkład materiału styczeń-luty.

wg Kjanisz90.. zadania na słuchanie - rozumie pojedyncze słowa.. Jakiego więc zakresu materiału możemy się spodziewać przystępując do egzaminu ósmoklasisty?Długo się zastanawiałam, czy tworzyć tego rodzaju wpis.. Unit 6 Bugs team 3 Porządkowanie.. Numbers & Colours - nr 1 (a tu wersja PDF) Czasownik have got (twierdzenia, pytania, przeczenia).. My City (nr 6)Język angielski Wymagania edukacyjne dla uczniów klas 1-3 oraz sposób realizowania podstawy programowej na I etapie edukacyjnym Według wskazań ministerialnych czas przeznaczony na nauczanie języka obcego to dwie 45- minutowe lekcje w tygodniu w klasach bez podziału na grupy.. Klasa 3 Angielski Gold Sparks 3.. Naczelną zasadą realizacjiKRYTERIA OCENIANIA W KLASACH 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ JĘZYK ANGIELSKI PODRĘCZNIKI Klasa I: Bugs Team 1 Klasa II: Bugs Team 2 Klasa III: Bugs Team 3 OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE słuchanie, mówienie, czytanie (kl. III), pisanie (kl. II-III), słownictwo, aktywność943/3/2019 - NPP; 980/3/2019 - SPP.. etapu kształcenia oraz kreatywnie i oryginalnieNiniejszy program nauczania języka angielskiego w klasach 1-3 szkoły podstawowej jest zgodny z zadaniami i celami edukacyjnymi szkoły, określonymi przez podstawę programową.. Program nauczania języka angielskiego dla klas 1-3 zgodny z podstawą programową z 14 lutego 2017 (pdf) Program nauczania języka angielskiego dla klas 1-3 zgodny z podstawą programową z 14 lutego 2017; Ocena programu nauczania w szkole podstawowej wariant I.1 Podstawy programowej (klasy I-III) Klasy 4-8Zakres gramatyczny i leksykalny oraz pytania z kategorii funkcji językowych obejmują materiał realizowany w szkole podstawowej oraz poprzednich klas liceum w przypadku klas 2 i 3 i są uzupełnione lub rozbudowane o podane zagadnienia.Klasy 1-3. ..

Nie wszystkim jednak idzie nauka języka obcego tak łatwo.

• częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie.. People & Places - nr 3 (a tu wersja PDF)Klasy 1-3.. • zwykle potrafi uzasadnić swoje odpowiedzi.. Unit 5.Zakres materiału - język angielski -Klasa Gramatyka Słownictwo Reagowanie językowe IV - zaimki osobowe, - czasownik być, liczba mnoga rzeczownika (regularna i nieregularna), - zaimki wskazujące this, that, these, those, - przedimki nieokreślone a, an, - słówka pytające (who, what, when, where, how), - czasownik have got,Proponowany program ujmuje naukę języka obcego wklasach I-III, tj. na I etapie edukacyjnym - w nauczaniu wczesnoszkolnym ina II etapie edukacyjnym - w klasach IV-VI jako nauczanie ci ągłe isys- temowe.. Countries & Nationalities (nr 2) Czasownik to be i have got My House (nr 1) Czas teraźniejszy - Present Continuous (twierdzenia, pytania, przeczenia).. Liczby 1-15 4.. Program nauczania z języka angielskiego dla 1 etapu edukacyjnego zgodny z Podstawą Programową z dnia 14.02.2017 (autorzy: Ilona Studzińska, Arkadiusz Mędela, Magdalena Kondro, Ewa Piotrowska, Anna Sikorska)• VIII.1., VIII.3.. Określniki: A, an, the.. Podziel się: .. My Perspectives 3 Zeszyt ćwiczeń do języka angielskiego dla szkoły ponadpodstawowej.. Nauczanie języka obcego (najczęściej angielskiego) w klasach 1-3 szkoły podstawowej w 2008 roku stało się obowiązkowe.Klasa 3 Angielski Hello Explorer 3..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt