Jaki powinien być patriotą

Pobierz

Patriota powinien postępować tak, aby swym zachowaniem nie przynosić ujmy i wstydu swemu narodowi.Współcześni patrioci mogą angażować się w różne działania.. Bez względu na wszystko zrobi to co będzie dl aniej najlepsze.. Tu pojawi się zapewne wiele rozwiązań, podaję przykładowe: Dojrzały patriota to człowiek interesujący się przeszłością kraju, jego dorobkiem kulturalnym i gospodarczym, tradycją i wartościami.. Może to być nawet aktywność w lokalnej wspólnocie, wsparcie małej biblioteki.Uważam, że w obecnym czasie, patriotą możemy nazwać osobę, która przykładowo płaci podatki na rzecz państwa, bierze udział w ochronie środowiska, czy wypełnia służbę w wojsku.. Będąc patriotami czujemy się współodpowiedzialni za to, co się dzieje obok nas - w kraju czy na świecie.Patriota: dobry przedsiębiorca, manager i pracownik.. Patriota to ktoś, kto kocha swoją ojczyzne i jest gotowy się dla niej poświęcić.. I to nie tylko w wymiarze unijnym, ale też biorąc pod uwagę naszych wschodnich sąsiadów, którzy coraz częściej aspirują do europejskich standardów.Jednym ze sposobów pokazania, że jest się patriotą to praca na rzecz wspólnego dobra, nawet jeśli trzeba coś poświęcić.Wystarczy postawa patriotyczna własna kraina, naród, państwo i religia będą najwyższą wartością w życiu człowieka.. W tym znaczeniu większym patriotą może być imigrant z Afryki, który w Polsce znalazł swój dom, identyfikuje się z nową Ojczyzną i pracuje na rzecz wspólnego dobra, niż ubrany z t-shirt z biało czerwonym orłem nacjonalista .Raczej proponuje od zapoznania się z historią Polski..

Jaki powinien byćpatriota XXI wieku?

Każdy patriota powinien również kultywować tradycję, która spaja nasz naród.. Powinien chcieć coś wartościowego zrobić dla wspólnoty (wielopokoleniowej przecież - bo taką jest naród).. Jesteśmy bowiem narodem inteligentnych ludzi.Jaki powinien być nowoczesny patriotyzm Polaków?. To temat, jaki podejmie Jarosław Gowin, wicepremier i Minister Rozwoju, Pracy i Technologii.. Zna ważne daty wydarzeń historycznych, respektuje święta narodowe.Prawdziwy patriotyzm tymczasem również może być źródłem pozytywnej samooceny, ale w konstruktywny sposób - dzięki niemu możemy czuć się częścią większej całości, możemy też myśleć o sobie jako o jednostce potrzebnej i życzliwej innym, działającej na rzecz ojczyzny i jej mieszkańców.. Myślę, że bycie patriotą jest trudne.Patriota z definicji to człowiek poświęcający się własnej ojczyźnie.. Prawdziwy patriota kocha swoją Ojczyznę i jest w stanie dla niej poświęcić swoje życie.. Żyji daj żyć innym.Współczesny patriota powinien znać i respektować polską tradycję, dbać o czystość i piękno mowy, dbać o polską gospodarkę oraz edukację swoją i ludzi wokół.. W dzisiejszych czasach Patriota powinien być skromnym człowiekiem, kochającym Polskę, który zna swe prawa, wypełnia obowiązki i interesuje się życiem gospodarczym kraju..

Być patriotą to pamiętać skąd jesteśmy."

(Tomasz Stadnik 7c) "Patriotyzm to czytanie książek rodzimych twórców i dbanie o poprawność mowy ojczystej.. "Patriota powinien szanować nasze narodowe tradycje i poznawać historię naszego kraju.. - Mamy kłopot z tym, jak definiować współczesny patriotyzm.Warto zmieniać optykę słowa patriotyzm - tak, aby zamiast nacjonalizmu i ksenofobii, kojarzyło się ono z otwartością, zaangażowaniem, postawami i wartościami obywatelskimi.. Myślę, że czasami warto sięgać do przeszłości by skorzystać z doświadczeń różnych wydarzeń historycznych, zastanowić się nad swoim postępowaniem i zachowaniem.Jaki powinien być polski patriota XXI wieku?. Patriota, człowiek, który ojczyźnie służy.Patriotą może być każdy, niezależnie od pochodzenia, wyznania, koloru skóry, kto o dobro wspólne dba.. Przykładem patriotyzmu jest organizowanie pomocy dla Polonii mieszkającej na Wschodzie.Potrafili okazywać patriotyzm i identyfikować się ze swoim krajem, np.: będąc za granicami kraju nie wstydzono się mówić w języku polskim.. Obecnie bywa z tym różnie.. Cynizm z definicji neguje "wyższe wartości", "wzniosłe cele" czy ideały, a przez to stoi w bezpośredniej opozycji do patriotyzmu..

Nic bardziej mylnego!Jaki powinien być współczesny patriotyzm?

Takie postrzeganie może nas blokować w mówieniu o patriotyzmie dzieciom.. Po drugie, trudno być patriotą i jednocześnie np. cynikiem.. Dziś, żyjąc w wolnym kraju, w dobie Internetu i nowoczesnych technologii, realizując własne plany i marzenia można praktykować postawę patrioty - okazywać szacunek i umiłowanie ojczyzny, stawiać dobro własnego kraju na pierwszym miejscu.Patriotyzm jest to cecha, należąca do najważniejszych dla danego społeczeństwa.. Patriota XXI wieku powinien jednak być człowiekiem "światowym", bo liczy się przedsiębiorczość, aktywność, otwartość, wykształcenie.. Świadczy o tym fakt, że nawet ludzie wyjeżdżający za granicę z celu podjęcia pracy, wrócą tu z tęsknoty.Wielu z nas patriotyzm kojarzy się z bohaterską postawą oddawania życia za Ojczyznę, poświęceniem wszystkiego, co najważniejsze w imię jej wolności.. Patriota przede wszystkim powinien szanować symbole narodowe, za które poległo wielu naszych rodaków.. W dyskusji z Zygmuntem Berdychowskim będzie odpowiadał na nurtujące wielu Polaków pytania: Czy w "Nowej Europie" jest miejsce na patriotyzm, a jeszcze patriotyzm takich małych państw, narodów jak Polska?W październiku 1995 roku na forum ONZ wskazał on na zasadnicze różnice pomiędzy niezdrową formą nacjonalizmu, który uczy pogardy dla innych narodów i kultur, a patriotyzmem, który jest właściwą miłością własnego kraju. ".

Monarchista i faszysta, komunista i demokrata może być patriotą.

Rozumie potrzeby jej mieszkańców, jej historię (choć niekoniecznie musi ją dokładnie znać) i stara się aktywnie uczestniczyć w jej rozwoju, traktując to działanie, jako służbę dla niej.Obywatel Europy powinien być patriotą, cenić swoją (małą i dużą) ojczyznę, żeby wiedzieć, co może zaoferować reszcie społeczeństw kontynentu.. Nie powinno się dopuszczać do takich przypadków, gdy naruszone zostaje dobre imię innych osób, już nie wspominając o reprezentujących nasz kraj urzędnikach i prezydencie.Kim jest patriota?. Uczciwie działana rzecz regionu, w którym mieszka i na rzecz innych ludzi.. Jednocześnie cynizm nie jest antonimem patriotyzmu - jego pole rażenia jest .Problem: Współczesny patriotyzm/ patriota- jaki powinien być?. Często myślimy, że są na to jeszcze za małe, że nie pojmą prawidłowego znaczenia takiej postawy.. Patriota nie musi się obnosić ze swoim patriotyzmem.. Nie idiota, który w wolnym kraju chce walczyć o wolność, nie hejter innych narodów, nie wywrotowiec.. Dla każdego patriotyzm będzie czymś innym.. Kiedy nie trzeba bronić granic przed obcymi wojskami, kiedy gospodarka rozwija się swobodnie, a ważniejsze od pytania "jak przeżyć" staje się "jak żyć".. Patriota swoją postawą, zachowaniem i wiedzą powinien służyć Ojczyznie.. Nie muszą to być czyny heroiczne.. Kultywuje tradycje.. Może to być praca, która wymaga wiele czasu, a nawet poświęcenia własnych pieniędzy.. Patriota to ten, kto kocha swojąojczyznę,tędużąi małą.. Prawdziwy patriotyzm nigdy nie stara się dążyć do dobrobytu własnego narodu kosztem innych.Uczeń bez względu na wiek może być patriotą.. Ojczyzna to nie tylko nasza ziemia czy .Gorzej, jeżeli mamy zdefiniować czym jest patriotyzm w czasach pokoju.. Przykładem i wzorem do naśladowania dla najmłodszych Polaków mogą być dzieci z Wrześni ,które strajkowały przeciwko germanizacji.. "Być patriotą, to życiem, postawą, wiarą, miłością do Ojczyzny, nie w słowach, a w codziennym postępowaniu, dawać wyraz swojej pracy, dbałości i czynieniu wszystkiego, co możliwe, przy wiedzy, zdolnościach intelektualnych, z szacunkiem dla bliźnich, organów prawa i Państwa.Mając na uwadze dobro UE, nie powinniśmy może być zbyt naiwni..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt