Baśń o królu dardanelu scenariusz lekcji

Pobierz

Epos -bohaterowie wykreowani na wzór antycznych herosów.. Zapoznaj się z przypisami.. Dlaczego więc wszystkich zdziwiło, gdy zażyczył sobie, by mu zgolono kłującą brodę, wyrzucić ostry miecz, założyć frak zamiast ciężkiego płaszcza, a melonik na głowę za koronę?Humor w ,,Baśni o królu Dardanelu" Uzasadnienie Zabawni bohaterowie Zabawne sytuacje Zabawne wypowiedzi 4.. Wykonaj ćwiczenie 4.. Posłuchaj wierszowanej "Baśni o królu Dardanelu" i odpowiedz na pytania.. Podstawa programowa - obszary ( 1,3,4,5,8,9,14) Cele ogólne: - poszerzenie słownika czynnego oraz znajomości baśni, - zachęcanie do wypowiadania się na określony temat, - zachęcanie do czynnego uczestnictwa w zabawie, - integrowanie grupy przez wytwarzanie radosnej atmosfery.miedzią pałacu, otoczonym mnóstwem murów i wież.. Wiemy już , że w tekstach literackich humor dzielimy na: komizm sytuacyjny, komizm słowny i komizm postaci.. Niezrozumiałe a niewyjaśnione w przypisach wyrazy sprawdź w słowniku: Przepisz do zeszytu uzupełnioną notatkę: …istoria o kr…lu Dardanelu jest pełna …umoru.4.. Otwórzcie proszę podręczniki na stronie 235-237 i przeczytajcie fragment ,,Baśni o królu Dardanelu'' Janusza Stanny.. …istoria o kr…lu Dardanelu jest pełna …umoru.. Prosta historyjka o grupie małych zwierzątek, które wyruszają w świat, aby znaleźć odpowiedź na pytanie, czym naprawdę jest szczęście..

"Baśń o królu Dardanelu".

Nauczę się ją opowiadać i dowiem się więcej o smokach.. Temat dnia: W świecie bajek i baśni.. TEMAT: Tajemnicza podróż po krainie baśni .. Ilustracje do bajki o smutnym króluLekcja 3/4 .. Następnie wykonajcie zad.4,5 s.228.Janusz Stanny "Baśń o królu Dardanelu" - fragment.. Gdy przeglądałam materiały na temat cyklu Kolba i radziłam się Justyny Bober, która zweryfikowała moją próbę, to pomyślałam, że każda moja lekcja jest bliska temu modelowi.Lekcja 1,2 - poniedziałek, wtorek TEMAT: Świat przedstawiony w utworze Kopciuszek.. Wytwórnia w formie książki video autorstwa kolektywu UCHOOKO.Produkcja: UCHOOKO Głos / kon.5.. JĘZYK POLSKI - KLASA IV Piątek - 15.05.2020 TEMAT : Ucieczka z krainy baśni - J.Stanny "Baśń o królu Dardanelu".. Następnie proszę, abyście wykonali zadania z karty pracy, która znajduje się niżej.Lekcja 27 i 28 Temat: O niesłychanych decyzjach pewnego króla.. Uczniowie otrzymują kserokopię z ćwiczeniem.. Na podstawie tekstu uzupełnij w zeszycie tabelę przykładami zabawnych zachowań,Scenariusz zajęć otwartych dla nauczycieli zorganizowanych 08.05.2005r w Samorządowym Przedszkolu nr 5 im.. Temat: W krainie baśni i bajek.. Niezrozumiałe a niewyjaśnione w przypisach wyrazy sprawdź w słowniku: 5.. Romans przygodowy -wątek miłosny, który przeplatają przeszkody, rozstania i przygody.Scenariusz przedstawienia z okazji Dnia Matki..

Baśń o królu Dardanelu to utwór humorystyczny( komiczny, zabawny).

Poznanie treści baśni "Nowe szaty cesarza".. Ogolił swoja długą brodę, wyrzucił ostry miecz, zamiast niego wziął parasol, założył frak zamiast ciężkiego płaszcza i melonik zamiast korony.. Postaraj się je zapamiętać, by zrozumieć tekst.. Przeczytaj tekst utworu.Lekcja z wykorzystaniem podręcznika.. Przypomnienie poznanych do tej pory części mowy.. Temat: Poznajemy legendę o smoku wawelskim.. Lekcja on - line w .Interpretacja głosowa "Baśni o królu Dardanelu" Opublikowano w dniu 20 maja 2021 Autor: Administrator SPK Uczniowie klas 4a i 4c mieli za zadanie opracować, we współpracy ze swoimi bliskimi, interpretację głosową "Baśni o królu Dardanelu".tekstu) do "Baśni o królu Dardanelu".. TEMAT: Wizyta w królestwie baśni.. Materiały: zeszyt, podręcznik, kredki.. Lekcja on - line w aplikacji discord.. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.. - środa.. Posłuchaj baśni.. Śmiech wzb…dza postać kr…la, ale też jego dwo…an.. Następnie uczniowie zapoznają się z tekstem "Wyjęci spod prawa" (zał.. Szczęśliwa polana.docx.. Czas trwania: 90 min.. Celem dzisiejszej lekcji jest wyodrębnienie wydarzeń w baśni i uporządkowanie ich w czasie .. To moje pierwsze zmierzenie się z takim modelem uczenia się w bardzo świadomy sposób..

(8.05) Temat lekcji: Ucieczka z krainy baśni.

Baśń mówi o szoku, jaki wywołał wśród"BAŚŃ O KRÓLU DARDANELU" Janusz Stanny Król przecież może wszystko, co rozkaże to się stanie.. MATERIAŁ: Podręcznik s. O JAŚNIENIE TEMATU: Jestem pewna, że każdy z Was przeczytał już baśń Kopciuszek.. Nauczyciel .Elementy innych gatunków 1.. Zapoznaj się z przypisami.. Przeczytaj tekst utworu.. Poznam legendę o Królu Kraku i smoku wawelskim.. Cel: określamy rolę i zadania króla w państwie, poznajemy "Baśń o królu Dardanelu", oceniamy decyzje bohatera.. CELE LEKCJI: o Określę elementy świata przedstawionego w lekturze o uporządkuję wydarzenia II.. Polega ono na właściwym połączeniu bohaterów z tytułami utworów.. Śmiech wzbudza postać króla, ale też jego dworzan.. NaPrzebieg zajęć: Powitanie uczniów, sprawdzenie listy obecności.. Proszę zapoznajcie się z tekstem pt. "Baśń o królu Dardamelu" podręcznik ss.235 - 237.. Legenda o Królu Kraku.. Dowiedz się, co oznacza witanie kogoś chlebem i solą.. Narysuj w zeszycie króla, zapisz, jakimi cechami powinien odznaczać się prawdziwy król (np. sprawiedliwy, mądry .4.. - czwartek.. Cele lekcji - po zajęciach uczeń: potrafi wyjaśnić znaczenie pojęć: fantastyczny, prawdopodobny, rzeczywisty; rozpoznaje fantastyczne i prawdopodobne elementy świata przedstawionego w baśni; wymienia tytuły różnych baśni;Lekcja 27 i 28..

Przeczytaj wierszowaną "Baśń o królu Dardanelu" s.235-237.

Będzie opdowiedni dla klasy 4. lub 3.. Wyjaśnij trudne wyrazy.. KRÓLTemat 22.. E. Szelburg - Zarembiny w Rykach .. Czynności organizacyjne.. Na dzisiejszej lekcji kończymy naszą przygodę z baśniami.. "Chciałbym ją zobaczyć" - pomyślał żołnierz; ale to przecież było niemożliwe.Scenariusz zajęć bibliotecznych dla kl. 0 i I SP.. Cel ogólny: Zapoznanie dzieci z treścią legendy o smoku wawelskim.. Nauczyciel wyświetla uczniom prezentację przedstawiającą twórczość H. Ch.. Przepisz i uzupełnij luki w notatce.. Temat: O niesłychanych decyzjach pewnego króla.. Podręcznik str. 235 - 237.. Autorem "Baśni o królu Dardanelu" jest nieżyjący już Janusz Stanny, wybitny grafik,Baśń o królu Dardanelu opowiada o tym, jak monarcha postanowił zmienić swoje dotychczasowe życie.. Przeczytaj tekst utworu.. Temat: O niesłychanych decyzjach pewnego króla.. Sprawdź swoją wiedzę - rozwiąż quiz.KONSPEKT ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH Krąg tematyczny: Bajki, baśnie, bajeczki.. Cele szczegółowe: dziecko: rozpoznaje i potrafi wymienić postacie występujące w legendzie.. Powitanie uczniów.. Cel: określamy rolę i zadania króla w państwie, poznajemy "Baśń o królu Dardanelu", oceniamy decyzje bohatera.. rozwiązuje krzyżówkę nt. legendy.Przebieg zajęć (dostosowano do zdalnego trybu nauczania) OGNIWO WSTĘPNE: 1.. Dlaczego króla wracającego do zamku po dłuższej nieobecnościSCENARIUSZ ZAJĘĆ.. Napiszcie plan wydarzeń baśni.. Baśń -zwycięstwo dobra nad złem, tajemnicze i niezwykłe wydarzenia.. Wymień decyzje, które podjął władca po powrocie ze swojej wyprawy.. Janusz Stanny "Baśń o królu Dardanelu" - fragment.O niesłychanych decyzjach pewnego króla.. układa wydarzenia wg kolejności.. Niesły…ane decyzje władcy wprowadzają na jego dwo…e zamęt i sieją zgorszenie.Baśń o królu Dardanelu by ag on Genially.. Cele ogólne: • popularyzacja wśród najmłodszych czytelników literatury dziecięcej, • rozwijanie wyobraźni u dzieci, • utrwalenie znajomości wcześniej poznanych bajek Cele ogólne: uczeń: • układa temat zajęć z rozsypani wyrazowej • uczestniczy w rozmowie .Autorska książka Janusza Stannego ""Baśń o Królu Dardanelu" " wyd.. Z lekcji z Epodręcznika przeczytaj fragment dotyczący legendy o Kraku i smoku wawelskim.. (podręcznik s.235 - 237) 1.Przeczytaj baśń ( podręcznik s. 235 - 237).. Nauczyciel prosi o znalezienie w tekście wyrazów nazywających liczbę i kolejność.Czas na cykl Kolba na lekcji.. Notatka do zapisania w zeszycie.. Narysuj w zeszycie króla, zapisz, jakimi cechami powinien odznaczać się prawdziwy król (np. sprawiedliwy, mądry .SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO dla klasy IV.. Typ materiału: Lekcja z Epodręcznika.. Temat: O niesłychanych decyzjach pewnego króla - "Baśń o królu Dardanelu"..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt