Czynniki wpływające na temperaturę powietrza na ziemi

Pobierz

1.Czynniki kształtujące temperaturę powietrza Najwyższe wartości temperatur powietrza na naszej planecie zanotowano: na pustyni Lut w Iranie (temperatura przygruntowa +70,7°C; wg pomiarów satelitarnych -przy poziomie gruntu), w Al-Azizijja w Libii (+57,8°C; wg niektórych nie uznawana, była ona prawdopodobnie o kilka °C niższa), Jest ona jednym z podstawowych elementów pogody i klimatu.. Spis tematów (kliknij, aby przejść do wyboru tematów) Atmosfera II Temperatura na Ziemi.. Wpływ na nie ma szereg czynników a należą do nich między innymi: *szerokość geograficzna, od której zależy kąt padania promieni słonecznych na powierzchnię globu - im jest większy, tym Słońce krócej znajduje się nad danym miejscem na Ziemi i tym samym temperatury są tu niższe,Oświetlenie Ziemi to główny czynnik kształtujący temperaturę na naszej planecie.. Rozkład średniej rocznej temperatury powietrza na Ziemi Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum/technikum, zakres podstawowy, klasa I Podstawa programowa III.. Naturalny efekt cieplarniany podnosi temperaturę Ziemi o 33°C, z czego na dwutlenek węgla przypada około 5°C.. Źródłem ciepła na Ziemi jest promieniowanie słoneczne.. 1 A Do you (speak) German.2 Wymagania na poszczególne oceny wymienia ciała niebieskie tworzące Układ Słoneczny, wymienia kolejno nazwy planet Układu Słonecznego, i mapach kosmosu,wyjaśnia znaczenie terminów: ruch obiegowy, wysokość górowania Słońca, noc polarna, dzień polarny, podaje cechy ruchu obiegowego Ziemi,charakteryzuje czynniki wpływające na rozkład temperatury powietrza, ,opisuje na podstawie map rozkład temperatury powietrza na Ziemi w , wskazuje na mapie obszary, w których zaznacza się wpływ prądów morskich i wysokości bezwzględnych na temperaturę powietrza opisuje na podstawie map rozkładcharakteryzuje czynniki wpływające na rozkład temperatury powietrza, opisuje na podstawie map rozkład temperatury powietrza na Ziemi w styczniu i w lipcu, wskazuje na mapie obszary, w których zaznacza się wpływ prądów morskich i temperaturę powietrza opisuje na podstawie map rozkład ciśnienia atmosferycznego na Ziemi wWszystkie sfery przenikają się i oddziałują na siebie..

Poznasz czynniki wpływające na zróżnicowanie temperatury powietrza na Ziemi.

Najważniejszym źródłem energii na Ziemi jest promieniowanie Słońca, ale to specyfika ziemskiej atmosfery powoduje, że na naszej planecie jest tak ciepło.. wysokość n.p.m. - zmienia się temperatura i ciśnienie.. Wraz ze strefowymi zmianami oświetlenia roczna temperatura powietrza na poziomie morza jest zróżnicowana strefowo.. dolnych warstw troposfery.. Temperatury powietrza na kuli ziemskiej nie są jednakowe.. Między poszczególnymi warstwami Ziemi zachodzą współzależności.. Docierając do Ziemi energia cieplna jest pochłaniana przez powierzchnię planety.. Wpływ na nie ma szereg czynników.. Należy zaznaczyć, że każda kolejna porcja dwutlenku węgla wpuszczona do atmosfery ma coraz mniejszy wpływ na wymuszanie promieniowania i wzrost temperatury.Zróżnicowanie temperatur na ziemi.. Szerokość geograficzna to najważniejszy czynnik klimatotwórczy i jedyny czynnik określany jako strefowy.. Atmosfera: czynniki klimatotwórcze, rozkład temperatury powietrza, ciśnieniaTemperatura na Ziemi jest zróżnicowana, a wpływ na to mają liczne czynniki.. W którym wieku upadł Konstantynopol?Czynniki klimatotwórcze: szerokość geograficzna - różny kąt padania promieni słonecznych, zmienia wielkość otrzymywanej energii słonecznej.. Oto 5 czynników wpływających na temperaturę powietrza: - szerokość geograficzna, ..

Główne czynniki klimatotwórcze.

Największy wpływ ma szerokość geograficzna na ilość energii słonecznej docierającej do poszczególnych fragmentów Ziemi.Dowiesz się, gdzie na Ziemi odnotowano skrajne wartości temperatury powietrza.. Należą do nich m. : szerokość geograficzna, od której zależy kąt padania promieni słonecznych na powierzchnię globu - im jest większy, tym Słońce krócej znajduje się nad danym miejscem na Ziemi i tym samym temperatury są tu niższe,Temat zajęć: Czynniki wpływające na zróżnicowanie temperatury powietrza na Ziemi.. Oznacza to podwyższenie zmierzonej temperatury powietrza o 0,6°C za każde 100 m n.p.m. Na przykład temperatura powietrza zmierzona na wysokości 600 m n.p.m. zostanie podniesiona o 3,6°C (6 · 0,6°C);- układ form terenu,Czynniki wpływające na temperaturę powietrza:-oświetlenie ziemi- źródłem światła i ciepła na Ziemi jest promieniowanie krótkofalowe.Jest ono pochłaniane przez powierzchnię Ziemi Temperatura: zmienia się w cyklu dobowym jako konsekwencja ruchu wirowego.Podaj czynniki wpływające na temperaturę powietrza na Ziemi i czynniki wpływające na klimat.. 2011-01-22 17:16:10 Wymień głównie czynniki wpływające na klimat.. Ziemia wypromieniowuje tyle ciepła .1.. Jak to było wcześniej omówione tylko 43 % energii słonecznej, która dochodzi do górnych warstw atmosfery dociera do powierzchni Ziemi.powietrza..

Temperatury powietrza na kuli ziemskiej nie są jednakowe.

Rozkład temperatury na Ziemi.. W którym wieku doszło do pierwszej koronacji królewskiej w Polsce?. Przeanalizujesz rozkład średniej rocznej temperatury powietrza na Ziemi.Temperatura powietrza - co to jest?. prądy morskie - wpływają na .Czynniki wymuszające: dwutlenek węgla.. Ziemia ogrzewając się sama staje się źródłem promieniowania cieplnego, powodując wzrost temp.. rozkład lądów i mórz - powstają masy powietrza kontynentalnego suchego i oceanicznego wilgotnego.. Aby porównywać temperaturę powietrza na różnych obszarach Ziemi, trzeba zredukować je do poziomu morza.. Średnia temperatura powietrza w lipcu i w styczniu jest: najwyższa na obszarach okołorównikowych, najniższa na obszarach okołobiegunowych i w północnych rejonach Azji oraz Ameryki Północnej.Czynniki strefowe -szerokość geograficzna Decyduje o kącie padania promieni słonecznych -inaczej mówiąc ilości dopływającej do powierzchni Ziemi energii.. W pobliżu jej górnej granicy czasami w nocy można zaobserwować tzw.obłoki srebrzyste, .ciśnienia atmosferycznego na Ziemi w styczniu i w lipcu, wyjaśnia przyczyny ruchu powietrza, wskazuje na mapie obszary objęte cyrkulacją pasatową, wymienia czynniki wpływające na rozkład opadów atmosferycznych, opisuje na podstawie mapy zróżnicowanie opadów na Ziemi, występują zmienne warunkitemperaturę powietrza opisuje na podstawie map rozkład ciśnienia atmosferycznego na Ziemi w styczniu i w lipcu, wyjaśnia przyczyny ruchu powietrza, wskazuje na mapie obszary objęte cyrkulacją pasatową, prognozę wymienia czynniki wpływające na rozkład opadów atmosferycznych, opisuje na podstawie mapywysokości bezwzględnych na temperaturę powietrza opisuje na podstawie map rozkład ciśnienia atmosferycznego na Ziemi w styczniu i w lipcu, wyjaśnia przyczyny ruchu powietrza, wskazuje na mapie obszary objęte cyrkulacją pasatową, wymienia czynniki wpływające na rozkład opadów atmosferycznych, opisuje na podstawie mapy W hydrosferze następuje parowanie wody do atmosfery.Gdy chmura osiągnie odpowiednią temperaturę zwaną temperaturą punktu rosy para wodna zaczyna się skraplać i woda spada z powrotem na Ziemię do hydrosfery..

Temperatura powietrza określa stan cieplny atmosfery.

Wpływa na rozkład temperatur powietrza przy powierzchni Ziemi: wpływa na dobowy i roczny rozkład temperatury powietrza.Wypisz czynniki kształtujące temperaturę powietrza i krótko je opisz..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt