Wybierz właściwe tłumaczenie i uzupełnij luki w zdaniach opcjami a b lub c zadanie 16

Pobierz

(0-5) Usłyszysz dwukrotnie pięć tekstów.. Autor wypowiada się w swoim tekście a/B, przedstawiając c/D punkt widzenia.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Wpisz w każdą kratkę 1-4 literę A, B albo C. Uzupełnij dialog.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy.. Zakreśl literę A, B, C lub D Michael s surname was A. Hallsman.. C Odpowiedź na zadanie z Język angielski.. Uwaga!. słowo w każdą lukę.. Luki należy uzupełnić w języku polskim.. Jesteś z kolegą w teatrze.. Zakreśl literę A,B lub C.. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu uzupełnij luki w zdaniach, tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać sens wysłuchanego tekstu.Reakcja na sytuacje, uzupełnienie dialogów.. (2 pkt) Tkanki zwierzęce Metabolizm - pozostałe Podaj/wymień Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę.. Tłuszcze, pochodzące z układu pokarmowego, docierają włosowatymi naczyniami krwionośnymi do komórek tkanki tłuszczowej, w których są gromadzone.Na podstawie informacji zawartych w nagraniu wybierz właściwą odpowiedź.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. A keep walking round the room.8 XVI MIĘDZYSZKOLNA LIGA PRZEDMIOTOWA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI 2009/2010 8.. Wpisz odpowiednią literę (A-N) Siedem wyrazów zostało podanych dodatkowo i NIE pasują do żadnej luki.Zadanie 4.. W zadaniach 1-5 wybierz wyraz, który poprawnie uzupełnia luki w obydwu..

Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.

A-2 B -1 Liczbę spełniającą równania 4 (x minus 2) równa się 8 jest C.. Wybierz odpowiedź A lub B oraz 1, 2 albo 3.. Zdania 1-3 odnoszą się do pierwszego tekstu, natomiast zdania 4 .Zbiór zadań CKE, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 64.. Repetytorium ósmoklasisty A2+/B1Każde zadanie z angielskiego w naszym serwisie zostało wykonane przez nauczyciela języka angielskiego lub osobę, która zna go perfekcyjnie.. 1 l l a t y g l u r t h s o u g o y n n h i t Uzupełnij nazwy przedmiotów, które można zobaczyć na plaży.. (0-1) Dokończ zdanie.. 4W zadaniach 1-4 z podanych odpowiedzi wybierz właściwą (A, B lub C).. (0-1) uzupełnij zdanie.. Wypowiedzenie Miłość do uczenia się to gotowość do poszukiwania nowych doświadczeń i .. Zakreśl literę A,B lub C. But I .OJAP- Strona 3 z 18 Zadanie 1.. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 12.1.-12.4.. W zadaniach 1.1.-1.5., na podstawie informacji zawartych w nagraniu, z podanych odpowiedzi wybierz właściwą.Uzupełnij zdania, wpisując on lub under.. Wpisz w każdą lukę 6.1.-6.3 brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójne i logiczne teksty.. Wybierz właściwą opcję: A, B lub C. wardegaiwona October 2020 .. czytankaWstaw w luki odpowiednie zdania .Zadanie 6. zadanie 2/ 32 repretytorium Przeczytaj tekst.Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz właściwe,porprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym,uzupełnienie luk 1-7..

Następnie uzupełnij luki 5-8 w wiadomości e-mail zgodnie z treścią tekstów.

Odtwórz dwukrotnie informacje o loterii.. Z nami poprawisz znacząco swoje oceny z angielskiego!Dokończ zdanie wybierz właściwe odpowiedzi spośród A lub B oraz spośród C lub D. a. bezosobowo B. w pierwszej osobie c. obiektywny D. subiektywny zadanie 13.. Uwaga!. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C.. (Przykład)2.. A. Rzeczpospolita przyjęła go bez jakiejkolwiek próby oporu.. (0-3) Uzupełnij dialogi.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki.. Uzupełnij poprawną formę czasowników w nawiasach w czasie present simple lub present continuous.. Jak zapytasz, czy podoba mu się sztuka?A.. Zadanie 6.1. pomożecie ?. Przeczytaj tekst.. C. wiązał się z ogromnymi stratami terytorialnymi.. Wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym, uzupełnienie luki 1-5.. B. na jego skutek Rzeczpospolita stała się lennem sułtana.. (0-3) a) Wpisz w odpowiednie miejsca tabeli właściwe słowa w taki sposób, aby utwo-rzyć rodzinę wyrazów.. Przeczytaj tekst.. wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych zawarty w 1672 r. pokój w Buczaczu był uznawany za haniebny, ponieważ.. Zadanie 8.. Poniżej zamieszczono teksty charakteryzujące różne wyznania religijne obecne w Europie XVI - XVII w. PeWNiak gimnazjalny j. angielski 9.2..

Wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym, uzupełnienie luki 1-5.

Question from @Marika12345678 - Szkoła podstawowa - Język angielskiSpośród wyrazów podanych w ramce wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym uzupełnienie luk 1-3.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Wybierz spośród opcji A, B i C poprawne .Bezpłatna usługa Google szybko przetłumaczy słowa, zwroty i strony internetowe z polskiego na ponad 100 innych języków i odwrotnie.Wybierz właściwe tłumaczenia i uzupełnij luki w zdaniach opcjami A,B lub C Answer.. Dzięki temu tłumaczenia są jasne i klarowne, pozwalające na naukę w domu i przyswajanie kolejnych działów w języku.. Wpisz właściwe tłumaczenie i uzupełnij luki w zdaniach opcjami a b lub c Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.Wybierz właściwe tłumaczenia i uzupełnij luki w zdaniach opcjami A,B lub C. Question from @Kuba7714 - Szkoła podstawowa - Język angielskiWybierz właściwe tłumaczenie i uzupełnij luki w zdaniach opcjami a b lub c. Zaznacz poprawny szereg (A, B, C lub D) dotyczący rozbioru.. będzie naj !. Liczba zadań: 4.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. Zakreśl literę A.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Spośród wymienionych poniżej wyznań wybierz właściwe i przyporządkuj opisom: kalwinizm, prawosławie, luteranizm, anglikanizm, katolicyzm..

Jego wyznawcy uznawali, że jest jedna widoma głowa Kościoła, Tradycja ...zadanie 12.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt