Opisz ewakuacje w przypadku

Pobierz

Arkadiusz.. ・kształtowanie i doskonalenie umiejętności i nawyków właściwego zachowania w przypadku wystąpienia zagrożenia powodującego konieczność przeprowadzenia ewakuacji z budynku szkolnego.. Właściwą zasadą postępowania podczas pożaru jest poruszanie się w dół klatką schodową i schodami, zgodnie z kierunkiem drogi ewakuacyjnej.. Bez polecenia nauczyciela nie wolno opuszczać miejsca punktu zbiorczego.W trakcie powodzi: wyłącz instalację elektryczną i gazową oraz zabezpiecz sieć kanalizacyjną lub szambo, w razie zagrożenia życia lub zdrowia dzwoń na numer alarmowy 112, w przypadku niebezpieczeństwa natychmiast przejdź na wyżej położone tereny, jeśli masz telefon komórkowy, miej go zawsze przy sobie i zadbaj, aby bateria .- w czasie ćwiczeń zapewnia obecność personelu medycznego.. Opisz krok po kroku, jak powinna wyglądać ewakuacja szkoły podczas ataku terrorystycznego.. Oznakowanie drogi ewakuacyjnej.. W przypadku zagrożenia najlepszym rozwiązaniem jest także sprowadzenie windy na parter, upewnienie się, czy jest ona pusta oraz wyłączenie jej za pomocną specjalnego wyłącznika .Ewakuacja w przypadku, gdy uczeń znajduje się poza salą lekcyjną, w której miał zajęcia: 1) Uczeń po usłyszeniu sygnału alarmu natychmiast wychodzi z pomieszczenia, w którym się znajdował.. W razie powstania pożaru w godzinach nauki w szkole należy zaalarmować personel i młodzież umownym znakiem alarmowym.Zasady postępowania podczas wystąpienia pożaru..

... • omów zadania poszczególnych osób lub grup osób w przypadku powstania pożaru.

Gdy zauważymy pożar.Jak się zachować w czasie ataku bombowego?. Najgroźniejszą formę przyjmują one w okresie wiosennym i jesiennym.. - Numer alarmowy - 112.. ・lekcja do dyspozycji wychowawcy, ・technika.. Bądź świadomy niebezpieczeństwa powodzi, jeżeli mieszkasz na nisko położonym terenie, w pobliżu rzeki.. Każdy, kto zauważy pożar obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić osoby znajdujące się w strefie zagrożenia oraz jednostkę ochrony przeciwpożarowej albo Policję pod jednym z bezpłatnych numerów telefonów: 998 lub 112. podczas ewakuacji nie używać wind.. 2) Na korytarzu dołącza do pierwszej napotkanej grupy i podporządkowuje się poleceniomEwakuacja jest to zorganizowane przemieszczenie ludzi (czasem wraz z dobytkiem) z miejsca, w którym występuje zagrożenie, na teren bezpieczny.. Z ewakuacją z budynku najczęściej mamy do czynienia w przypadku zagrożenia pożarem lub atakiem bombowym, a z akcją na szerszą skalę (np. z osiedla lub miasta), na przykład, gdy występuje .wydostaniu się dymu lub płomieni na zewnątrz budynku.. Wychowawcy klas, nauczyciele: - nakazują opuszczenie budynku uczniom, - nadzorują przebieg ewakuacji, - wykonują polecenia dyrektora.. W punktach ewidencyjno - załadowczych (PZ) rejestruje się i wydaje karty ewakuacji osobom, którym przed zarządzeniem ewakuacji kart tych nie wydano..

Warto zatem zapoznać się z przepisami dotyczącymi zasad postępowania w przypadku powstania pożaru.

Przed wystąpieniem wichury: Upewnij się, czy wszyscy członkowie Twojej rodziny wiedzą, jak postępować w czasie huraganu oraz naucz ich, jak wyłączać gaz, elektryczność i wodę.Jak powinna przebiegać ewakuacja.. Zachowanie podczas ewakuacji.. - Policję - telefon 997.. ZASADY PROWADZENIA EWAKUACJI Ewakuację prowadzi się w każdym przypadku poprzez wyjście z danegopodlegające ewakuacji, posiadające aktualne wpisy w kartach ewakuacji, udają się bezpośrednio do punktów załadowczych lub zbiórki.. Opisz krok po kroku, jak powinna wyglądać ewakuacja szkoły podczas ataku terrorystycznego.. W przypadku innego zagrożenia (np. katastrofy technicznej, czy podłożenia ładunku wybuch owego) czas fazy I będzie bardzo różny - w pierwszym przypadku bardzo krótki, a w drugim trudny do określenia.. W celu zapobiegania skutkom katastrof naturalnych, awarii technicznych lub działań terrorystycznych, mogących spowodować wystąpienie skażeń chemicznych, biologicznych bądź promieniotwórczych, a także dla przeprowadzania niezbędnych treningów i ćwiczeń stworzono w Polsce jednolity Krajowy System Wykrywania Skażeń i Alarmowania (KSWSiA).W przypadku ewakuacji z instytucji/firmy: W przypadku ewakuacji z obiektów użyteczności publicznej zabrać ze sobą tylko najpotrzebniejsze rzeczy (dokumenty, zapas wody i jedze-nia, niezbędne lekarstwa, zmianę ubrania, podstawowe środki higieny, latarkę, w miarę możliwości lekki koc, śpiwór .Hotel przeciwpożarowe Procedury ewakuacji Alarm pożarowy jest rozbrzmiewa, i dym zaczyna wypełniać salę hotelu, w którym się przebywa..

W przypadku ataku terrorystycznego na budynek szkoły i podłożenia.w budynku szkolnym - przede wszystkim nauczycieli i uczniów.

Ewakuacja II stopnia polega na wcześniej przygotowanym, planowym przemieszczeniu ludności, zwierząt i mienia z rejonów przyległych do zakładów lub obiektów hydrotechnicznych, ze stref zalewowych oraz rejonów przyległych do innych obiektów stanowiących potencjalne zagrożenie dla ludności, zwierząt lub mienia w przypadku ich .Reklama.. Drogi i wyjścia pożarowe powinny być .w przypadku wyczucia dziwnych ulatniających zapachów zainteresuj nimi osoby odpowiedzialne, np. ochronę obiektu, kierownika, a w razie potrzeby służby ratownicze; będąc w budynku należy zwracać uwagę na wyjścia awaryjne i schody przeciwpożarowe, może to nam być pomocne do ewentualnej szybkiej ewakuacji; Ewakuacja mienia.. Zamachy bombowe nie są jeszcze - na szczęście - codziennością mieszkańców europejskich miast, jednak nie są już także - niestety - czymś zupełnie nieprawdopodobnym.. Zagrożenie powodziowe możliwe jest również na innych obszarach wskutek .Zawiadomienie osób znajdujących się w strefie zagrożenia.. W czasie prowadzenia ewakuacji zabronione jestW razie potrzeby (wypadek lub awaria) zaalarmować: - Pogotowie Ratunkowe - telefon 999.. • prezentacja foliogramu nr 1 pt. Czas trwania etapu II zależy głównie od wyszkolenia pracowników i uczniów.W przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, w szczególności: szkół, przedszkoli, internatów, domów studenckich, praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji należy dokonać - co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia .W przypadku odcięcia dróg ewakuacyjnych należy zamknąć się w najbardziej odległej klasie i niezwłocznie w dostępny sposób informować o potrzebie ewakuacji osoby na zewnątrz..

Należy w tym przypadku poruszać się korytarzami i klatkami schodowymi, a więc poziomymi i pionowymi drogami ewakuacyjnymi, z których można bezpośrednio wyjść na zewnątrz.

Logowanie.. EDB - szkoła podstawowa.. Karta ewakuacji ważna jest tylko z dowodem tożsamości.W przypadku zagrożenia pożarowego każdy z nas jest zobowiązany do podjęcia odpowiednich działań, ale zadanie to jest szczególnie trudne w warunkach przedszkolnych, gdyż uczestnikami takiego zdarzenia są powierzone naszej opiece dzieci.. Jeżeli dym bądź płomienie odetną nam drogę ucieczki, należy wówczas zamknąć pomieszczenie, w którym przebywamy i uszczelnić drzwi np. mokrym ręcznikiem.Zasady ewakuacji w przypadku pożaru.1.. Ewakuacja.. Jak należy reagować, gdybyśmy stali się świadkami takiego aktu terrorystycznego?W przypadku ewakuacji po zadymionych, nieoświetlonych schodach, należy schodzić na kolanach, ustawiając się tyłem.. - Pogotowie Energetyczne - telefon 991.. Wszystkie działania .Postępowanie w sytuacji wystąpienia zagrożenia powodziowego.. Powiadamianie, ostrzeganie i alarmowanie ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt