Kompetencje kluczowe na lekcji historii

Pobierz

Najczęściej ten dział realizujemy na 3 lekcjach: przyczyny, przebieg i skutki wielkich odkryć geograficznych.. Cele szczegółowe (efekty) Uczestnik szkolenia: • charakteryzuje pojęcie kompetencji, • wyjaśnia czym są kompetencje kluczowe zgodnie z zaleceniamiZawiera w sobie umiejętności: efektywnego zarządzania własnym czasem, rozwiązywania problemów, zdobywania, przetwarzania, oceniania i przyswajania nowych informacji, a także zdolność zastosowania nowej wiedzy i umiejętności w wielu sytuacjach - w domu, pracy, w szkole i podczas kursów szkoleniowych.Za kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów odpowiedzialni są wszyscy nauczyciele Dyrektor powinien wspierać nauczycieli w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów Odpowiedni dobór metod nauczania, zadań edukacyjnych i środków dydaktycznych pomaga kształtować kompetencje kluczowe uczniówPlik kompetencje kluczowe na lekcji historii.pdf na koncie użytkownika rosiellyc4 • Data dodania: 22 lis 2018II.3.2) wykorzystuje w interpretacji utworu konteksty historyczne Kompetencje kluczowe: Kompetencje porozumiewania się w języku ojczystym - Umiejętność komunikowania się w języku ojczystym, zarówno w mowie, jak i w piśmie - Rozwijanie umiejętności werbalizowania swoich myśli w sposób zrozumiały dla odbiorcy4) kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin ze świadomym wykorzystaniem metod i narzędzi wywodzących się z informatyki, w tym programowanie; 5) rozwiązywanie problemów, również z wykorzystaniem technik mediacyjnych; 6) praca w zespole i społeczna aktywność;Kompetencje kluczowe to dynamiczna kombinacja wiedzy, umiejętności i postaw..

Dlaczego kompetencje kluczowe są ważne?

Bloki tematyczne Temat zajęć Czas przeznaczony na realizację e 1.. Spotkanie odbędzie się za pośrednictwem platformy Zoom.. Taki układ pozwala na rozwijanie praktycznie wszystkich kompetencji kluczowych.Rozwijane kompetencje kluczowe: - umiejętność uczenia się, - kompetencje społeczne i obywatelskie Elementy OK.: 1.. Zrozumienie korzyści płynących z kształtowania kompetencji kluczowych.. Możemy starać się przy okazji realizacji programu kształcić umiejętności kluczowe, polecać współpracę w grupach, uczyć ustnych wypowiedzi i komunikacji, formułować zadania mające zastosowanie w codziennym życiu itd.Co to są kompetencje kluczowe?. Konieczna jest wcześniejsza rejestracja za pośrednictwem strony PCEN.. Link do rejestracji: TUTAJ.. Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 18.12.2006. Kompetencje kluczowe: porozumiewanie się w języku ojczystym (1), kompetencje informatyczne (4), umiejętność uczenia się (5), kompetencje społeczne i obywatelskie (6), inicjatywność i przedsiębiorczość (7), świadomość i ekspresja kulturalna (8).Obecna reforma systemu edukacji wnioskuje przesunięcie akcentu procesu nauczania na proces uczenia się, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju umiejętności kluczowych takich jak: komunikowanie się, doskonalenie, myślenie, poszukiwanie, działanie, korzystanie ze źródeł komunikacji, współpraca i uczenie się.Wyróżniono najważniejsze kompetencje, które uczniowie nabywają w całym cyklu edukacyjnym na różnych przedmiotach, które są niezbędne w życiu: umiejętność rozwiązywania problemów w twórczy sposób,"Kompetencje kluczowe na lekcjach historii i wos" Termin: 30 marca 2021 r., godz. 14.00. Kompetencje kluczowe stanowią połączenie wiedzy, umiejętności i postaw uważanych za niezbędne dla potrzeb samorealizacji i rozwoju osobistego, aktywnego obywatelstwa, integracji społecznej oraz zatrudnienia..

NaCoBeZu:I Kompetencje kluczowe 1.

Kompetencje zdefiniowano w Zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE) jako połączenie: • wiedzy, • umiejętności, • postaw odpowiednich do sytuacji:ZALECENIE RADY z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie wskazuje 8 kompetencji kluczowych.. 3) Określą swoje umiejętności i kompetencje, a następnie na ich podstawie przygotują CV.Przykładowy program realizacji zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w klasie szkoły podstawowej 9 Tematy zajęć Jeden temat zajęć obejmuje jedną jednostkę lekcyjną, tj. 45 minut.. Na podany podczas rejestracji mail zapisani nauczyciele otrzymają link do spotkania.. Planujemy kolejne spotkania z chemią.. Życie we współczesnym świecie stawia przed nami wyzwania.. Przyjrzyjmy się zatem konkretnym scenariuszom lekcji języka niemieckiego zamieszczonym niżej (patrz str. 83 i dalej), które opracowałam w roku szkolnym 2018/2019 adekwatnie do założeń nowej podstawy programowej.3) Czy kompetencje kluczowe są naprawdę kluczowe na rynku pracy?. Cele sformułowane w języku ucznia: Będziecie potrafili wymienić przyczyny wybuchu powstania listopadowego Będziecie potrafili przedstawić przebieg powstania w Królestwie Polskim 2..

Czym są kompetencje kluczowe i jaka jest ich podstawa prawna?

Każda z nich opisana jest jako połączenie wiedzy, umiejętności i postaw: postawy opisują gotowość i skłonność do działania lub reagowania na idee, osoby lub sytuacje.. Kompetencje kluczowe szczegółowo zostały opisany w załączniku do Zalecenia Rady z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez .Porównanie teoretycznej, modelowej lekcji z założeniami kształtowania kompetencji kluczowych wskazuje na ich koherentność.. Zaprezentowane zostaną ciekawe sposoby realizacji kompetencji w toku nauczania w/w przedmiotów.dzenia.. Kompetencje kluczowe rozwijane na lekcjach historii podczas realizacji działu "Wielkie odkrycia geograficzne".. Celem szkolenie jest przybliżenie nauczycielom historii i wos-u zagadnień związanych z miejscem kompetencji kluczowych w pracy z uczniem.. 1.I Kompetencje kluczowe w praktyce dyrektorki/dyrektora 1. Kompetencje kluczowe - historia 18 grudnia 2006 r. Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej przyjęły zale-cenie w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe ży-cie3..

Cele lekcji Uczniowie 1) Dowiedzą się co to są kompetencje kluczowe i jakie są ich rodzaje.

Ponadto są na niej również bardziej rozbudowane przykładowe lekcje, a na każdą z nich składają się: szczegółowy konspekt (scenariusz) z komentarzami dla nauczycielki/la, prezentacja pomocna w prowadzeniu lekcji oraz materiały, 7- wprowadzanie treści z zakresu historii muzyki, łączenie literatury i muzyki, poznanie twórczości kompozytorów, praca z tekstem piosenek itp. - poznanie podstawowych pojęć i terminów muzycznych, a w tym m.in.: gra naWydarzenia ciekawa lekcja, historia, kompetencje kluczowe, uczniowie, wycieczka .. Na zajęciach tych dzieci nauczyły się posługiwać prostymi przyborami laboratoryjnymi oraz samodzielnie wykonały doświadczenie chemiczne.. Propozycje realizacji.. Po raz pierwszy termin "kompetencje kluczowe" został sformułowany na Sympozjum-stworzenie możliwości odrabiania lekcji pod opieką nauczyciela,-uczestnictwo w różnych formach zajęć wyrównawczych oraz dostęp do biblioteki czy pracowni komputerowej w godzinach popołudniowych,-ofertę zagospodarowania czasu wolnego uczniów (różnorodne zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne),Zapraszam na szkolenie: Kompetencje kluczowe na lekcjach historii i wos-u.. Czekamy na kolejnych śmiałków.Kompetencje kluczowe zostały wyznaczone po to, aby dzisiejsze dzieci w przyszłości, były na nią gotowe.. Tematyka spotkania:Jednak w szkole "uczy się programu", a nie umiejętności kluczowych, bo z programu jest egzamin, a z umiejętności kluczowych na ogół nie.. Praca w grupie jako przykład kompetencji .. 2) Poznają kompetencje i umiejętności, które są pożądane na rynku pracy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt