Karta pracy fale elektromagnetyczne

Pobierz

"Fale elektromagnetyczne i optyka" - grupa B.Fale elektromagnetyczne są falami poprzecznymi, które rozchodzą się z prędkością 300 000 km/s.. C / DRozwiąż zadania: KARTA PRACY Fale elektromagnetyczne (kliknij plik w którym Ci wygodniej pracować) --> PLIK WORD PLIK PDF.. Za darmo - Dodaj do koszyka Do kasy.. WKŁ, 2001; B. Wodzyński, Radiotelefony, WKŁ, 1981; Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.. Cząsteczkowa budowa ciał (2) Świat fizyki .. Temat: Porównujemy fale mechaniczne i elektromagnetyczne.. Szóstka, Fale i anteny.. C. zarówno oddziaływań elektrycznych, jak i magnetycznych.. Lekcje Karty pracy.. B. jedynie oddziaływań elektrycznych.. W zestawie znajdziecie wskazówki w języku polskim jak powinien wyglądać opis obrazka, plansze ze zdjęciami oraz słownictwem, którego należy użyć w opisie i karty this or that.. Najdłuższą widzialną dla człowieka falą elektromagnetyczną jest światło o barwie .. Za darmo.. Wskaż poprawne dokończenie zdań.. Dział: Zjawiska magnetyczne.. Porównujemy fale mechaniczne i elektromagnetyczne, s. 36.Fale elektromagnetyczne to drgania cząsteczek ośrodka sprężystego.. \ Część 3 \ 13.. P. poz. 979) oraz na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1414, z późn..

Źródło: Fale elektromagnetyczne.

godzin Temat lekcji Wymagania konieczne i podstawowe.. Do fal mechanicznych zalicza sie: fale na sznurze, na powierzchni wody, fale akustyczne i radiowe.. A / B. załamaniu.. D. oddziaływań grawitacyjnych.regionie.. Uczeń: Wymagania rozszerzone i dopełniające.. Zmienne pole magnetyczne wytwarza zmienne pole elektryczne i odwrotnie zmienne pole elektryczne jest źródłem zmiennego pola magnetycznego (indukcja magnetyczna).. Szkoła podstawowa klasy 4-8.. Wypisz przykłady fal mechanicznych i elektromagnetycznych.. Rodzaje fal elektromagnetycznych.. Fale elektromagnetyczne rozchodza sie w próŽni oraz w matefialach, które nie przewodza pradu elektrycznego.. Optyka, czyli nauka o świetle.. Uczeń: 2 Magnesy i ich własnościFale elektromagnetyczne .. 83 Dziennik laboratoryjny .. Karta wzorów .. 123 I II III IV V SPIS TREŚCI Korzystaj z dodatkowych materiałów ukrytych pod kodami QR zamieszczonymi .. Na poniższym rysunku wyróżniono i omówiono elementy ułatwiające pracę z zeszytem ćwiczeń.Fale elektromagnetyczne to zaburzenia pola elektrycznego i magnetycznego.. Fale elektromagnetyczne.. Poniżej znajduje się schemat uzupełniania karty odpowiedzi do karty pracy nr 20.Prądnica prądu przemiennego jest urządzeniem zamieniającym pracę mechaniczną (obracanie ramki) na energię elektryczną.. Zaznacz odpowiednie litery przyporządkowane określeniom, tak aby zdania były prawdziwe..

Fale elektromagnetyczne.

"Fale elektromagnetyczne i optyka" - grupa A , karta odpowiedzi.. 4.karta pracy zastosowanie fal elektromagnetycznych i mechanicznych dopasuj rodzaje fal do urzĄdzeŃ je wyjorzystujĄcych wpisujĄc odpowiedni numer z tabeli u doŁu strony 1 ultradŹwiĘki 5 rentgenowkie 9 mikrofale 2 infradŹwiĘki 6 gamma 10 radiowe 3 dŹwiĘk 7 podczerwieŃ 11 Świetlne 4 sejsmiczne 8 morskie 12 telewizyjneUtrwalanie wiedzy - ćwiczenia.. Materiały dla nauczycieli.. Jakie jest oddziaływanie fal na nasze zmysły.. Zapoznaj się z tym tematem w podręczniku, zrób notatkę i wykonaj zadania pod tematem w zeszycie przedmiotowym.. Wskazówki metodyczne do rozdziału 12.9.. 2. Podaj wartość prędkości światła w próżni w m/s i km/h.. Wymień ośrodki, w których rozchodzi się fala elektromagnetyczna.. fale elektromagnetyczne; rozszczepienie światła .- Regulamin pracy Rady Ministrów (M.. Z powodzeniem posłużą uczniom w trakcie lekcji fizyki, kół zainteresowań czy samodzielnych powtórek w domu.. Początkowo ręcznie, obecnie z użyciem iPada - zdecydowanie łatwiej.. biorąc pod uwagę mój "talent" plastyczny .. Fale elektromagnetyczne i optyka.. Zeszyt ćwiczeń Świat fizyki.. Multimedia Zdjęcia .Rysunkowe karty pracy dla uczniów szkoły podstawowej znajdują się uporządkowane tematycznie szablony kart do samodzielnego uzupełnienia przez uczniów..

Fale elektromagnetyczne 1.

Fale elektromagnetyczne najczęściej rozróżnia się ze względu na ich częstotliwość.. Wszystkie rozwiązane zadania w zeszycie lub na karacie pracy proszę wysłać na adres W razie pytań zapraszam do kontaktu przez dziennik elektroniczny.Test 13.. Wprowadzenie.. Za darmo - Dodaj do .Karta pracy nr 6 Planowany termin realizacji: czerwiec.. Zapoznaj się z tabelą 12.2 na str. 206 1.. Dodatkowo jest też plansza ze zwrotami niezbędnymi przy opisie obrazka.Ponad 250 naukowców podpisało petycję (adres strony poniżej) wzywającą ONZ i Światową Organizację Zdrowia do opracowania silniejszych wytycznych dotyczących potencjalnego ryzyka zachorowań na raka i innych skutków zdrowotnych powodowanych przez niejonizujące pola elektromagnetyczne lub pola elektromagnetyczne.. Im większa jest długość fali, tym mniejsza jest jej częstotliwość.Test 13.. Liczba.. Karty pracy nr 25-26 do działu 12.. - Wykonaj plakat o roli strefy ozonowej, niebezpieczeństwach związanych z tzw. dziurami ozonowymi oraz o sposobach ochrony przed promieniowaniem ultrafioletowym.. Notatka graficzna.. Długość fali (λ) oblicza się ze wzoru: λ = v f gdzie v - prędkość rozchodzenia się fali f - częstotliwość.. W 1887 roku niemiecki fizyk Heinrich R. Hertz odkrył fale elektromagnetyczne, przewidziane teoretycznie w 1864 roku przez szkockiego fizyka Jamesa Clarka Maxwella.Optyka i fale elektromagnetyczne..

Karty pracy do działu 3.

paniatomowka.. Tradycyjnie wyróżnia się następujące rodzaje fal elektromagnetycznych: fale radiowe;Karty obrazkowe Describe the photo - to materiał DARMOWY, zachęcamy do korzystania.. Fale elektromagnetyczne o różnej długości/częstotliwości mają też różną energię.. Część E: Pola i promieniowanie elektromagnetyczne 0 Hz - 300 GHz.kuchenka mikrofalowa, pilot telewizora, karta płatnicza; lampa kwarcowa, solarium, utwardzanie plomb dentystycznych.. Zaloguj się, żeby mieć dostęp do zasobów.. Klucze odpowiedzi.. Zasada działania: Obracamy ramkę w polu magnetycznym, dzięki zmianie położenia ramka jest niejako w zmiennym polu magnetycznym, ponieważ obejmuje coraz to inną liczbę linii pola magnetycznego.Warunki pracy w stałych i wolnozmiennych polach elektromagnetycznych Wykazano, że w paśmie częstotliwości 0 Hz do 100 kHz pracuje wiele urządzeń, wokół których mogą występować strefy ochronne pola elektromagnetycznego i ze względu na to niezbędny jest nadzór nad warunkami pracy.J.. Wysunął hipotezę, że światło jest falą a nie strumieniem cząstek, jak twierdził Newton.Przekazywanie informacji na odległość za pomocą fal radiowych.. Szkoła podstawowa klasy 4-8.. 3.Odpowiedz na pytania i wypełnij kartę pracy.. Lekcje Karty pracy.. Im dłuższa fala (a więc mniejsza częstotliwość), tym mniejszaKARTA PRACY NR 26 PORÓWNUJEMY I ELEKTROMAGNETYCZNE PodkreSl zdania prawdziwe.. (polecenie dla uczniów chętnych) KARTA PRACY Temat: "Fale elektromagnetyczne" I. Uzupełnij notatkę czytając tekst z podręcznika.KArtA prAcy nr 10 FAle eleKtromAgnetyczne Po przeczytaniu fragmentu ze s. 156-157 podręcznika Świat fizyki wykonaj polecenia.. "Fale elektromagnetyczne i optyka" - grupa A , karta odpowiedzi, plik: test-13-fale-elektromagnetyczne-i-optyka-grupa-a-karta-odpowiedzi.pdf (application/pdf) Zrozumieć fizykę ZR1 Fale elektromagnetyczne nazywa rodzaje fal elektromagnetycznych (radiowe, promieniowanie podczerwone, światło widzialne, promieniowanie nadfioletowe, rentgenowskie) podaje przykłady zastosowania fal elektromagnetycznych opisuje fale elektromagnetyczne jako przenikanie się wzajemne pola magnetycznego i elektrycznego• Fale elektromagnetyczne mogą mieć różną długość - czyli odległość między kolejnymi "grzbietami" - z czego wynika ich częstotliwość - czyli miara tego, ile razy w ustalonej jednostce czasu, zwykle 1 sekundzie, przez dany punkt przejdzie grzbiet fali.. GALERIA .. zainspirowana koleżanką z pracy -p. Atomówka.. Pola te wzajemnie sie podtrzymują i przemieszczają w przestrzeni, tworząc falę elektromagnetyczną.Fale nazywamy spójnymi, .. Jako nastolatek przestudiował pracę Isaaca Newtona : Matematyczne zasady filozofii przyrody.. Był fizykiem, lekarzem fizjologiem, egiptologiem.. Uzupełnij kartę pracy nr 20 przygotowaną do tematu.. 2. Podaj jaki jest mechanizm rozchodzenia się fal.. a) Rozchodzenie się fal elektromagnetycznych jest związane z występowaniem A. jedynie oddziaływań magnetycznych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt