Scharakteryzuj działanie poszczególnych czynników rażenia broni atomowej

Pobierz

Istnieją też koncepcje takiego przeprowadzenia wybuchu, by ten czynnik odgrywał .• podaj uczniom określenie działania szkodliwego substancji chemicznych - foliogram nr 41, • zapoznaj uczniów z podziałem substancji chemicznych w zależności od wywoływanych skutków - foliogram nr 42.. Rozwiązania zadań.. Przy uwzględnieniu precyzji nawigacji oraz efektów użycia, broń precyzyjnego rażenia można określić jako taktyczną zdolność zapewnienia wymiernych i łatwych do wyliczenia efektów pierwszoplanowych oraz minimalnych efektów niezamierzonych i niepożądanych.Polecane teksty: 84% Regionalna i lokalna skala zagrożeń ekologicznych - zanieczyszczenia powietrza; 87% Art. 33 Art. 44 Rodzaje działań wojennych Walka regularna Środki rażenia to Podział środków rażenia Czynniki rażenia broni atomowej i termojądrowej Czynnik rażenia broni neutronowej Rejon porażenia bronią jądrową Rejon porażeniaBroń chemiczna - jeden z rodzajów broni, w którym podstawowym czynnikiem rażącym jest związek chemiczny o toksycznych właściwościach.. Aby ta reakcja nie zanikła już w pierwszej fazie, używa się dodatkowo konwencjonalnych materiałów wybuchowych.Scharakteryzuj czynniki rażenia broni jądrowej.. Towarzyszą one każdemu wybuchowi niezależnie od miejsca i wielkości ładunku.87% Art. 33 Art. 44 Rodzaje działań wojennych Walka regularna Środki rażenia to Podział środków rażenia Czynniki rażenia broni atomowej i termojądrowej Czynnik rażenia broni neutronowej Rejon porażenia bronią jądrową Rejon porażenia; 85% Charakterystyka broni masowego rażenia..

Wymień i scharakteryzuj działanie czynników rażenia broni atomowej.

1) Fala uderzeniowa - cienka warstwa, w której następuje gwałtowny wzrost ciśnienia gazu i prędkości ruchu gazu, rozchodząca się się szybciej niż dźwięk.Do broni masowego rażenia zaliczamy : broń jądrową, broń chemiczną broń biologiczną Bronią jądrową nazywamy środki walki, które wykorzystują energię jądrową.. Czynniki rażenia broni atomowej: - fala uderzeniowa: cienka warstwa, w której następuje gwałtowny wzrost ciśnienia ośrodka, rozchodząca się szybciej niż dźwięk.. Często termin ten jest utożsamiany z gazami bojowymi, gdyż większość rodzajów broni chemicznej jest oparta na związkach, które w temperaturze pokojowej są gazami lub cieczami o dużych prężnościach par (stosuje się je wówczas w postaci .Podczas wybuchu broni atomowej dochodzi do tak zwanej reakcji łańcuchowej a następnie do podstawowych czynników rażenia broni atomowej i termojądrowej zalicza się: promieniowanie cieplne, falę uderzeniową, promieniowanie przenikliwe, promieniotwórcze skażenie terenu oraz impuls elektromagnetyczny, który następuje po wybuchu bomby.Choć fala uderzeniowa zazwyczaj przenosi większość energii wybuchu bomby, to nie można lekceważyć pozostałych czynników rażenia.. 6.Rosjanie zaprezentowali całemu światu swoje stanowisko względem zastosowania systemów atomowej broni masowego rażenia (BMR A)..

• dokonaj charakterystyki poszczególnych rodzajów zatruć- foliogram nr 43.

Ale to dopiero początek.. Pytania i odpowiedzi.. Pięć spośród nich jest określanych jako "państwa nuklearne" (ang. nuclear-weapon states) w układzie o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (Non Proliferation Treaty).. Kula ognia powstała w czasie eksplozji i promieniowanie przez nią emitowane bywają nawet groźniejsze, gdyż działają dużo szybciej nie dając czasu na schronienie się przed ich efektami.Broń masowego rażenia A) BROŃ JĄDROWA I JEJ RODZAJE Broń wykorzystująca energię wydzielaną podczas łańcuchowej reakcji rozpadu izotopów uranu 233U lub 235U, plutonu 239Pu lub 241Pu (broń atomowa) albo podczas syntezy jąder izotopów wodoru (broń termojądrowa o sile wybuchu znacznie większej niż broni atomowej); broń jądrowa może być użyta jako bomby lotnicze (atomowe lub .Na osobę znajdującą się w odległości 3,5 km od epicentrum wybuchu 500 kT bomby atomowej, na otwartym terenie, będzie działać nadciśnienie 10 psi, które może powodować pękanie bębenków w uszach i uszkodzenia w płucach.. Podstawowe czynniki rażenia broni jądrowej to fala uderzeniowa, promieniowanie cieplne, promieniowanie przenikliwe oraz promieniotwórcze skażenie terenu.. Podkreślili, że są w stanie się do niej odwołać nawet na wypadek zagrożenia konwencjonalnego, mogącego wpłynąć na efektywne działanie kluczowych ośrodków decyzyjnych w ich państwie lub podważyć zdolności strategiczne sił zbrojnych.Zaburza więc działanie m.in. celowników kolimatorowych..

82% Broń masowego raż[email protected]_jez: Impuls świetlny jest jednym z czynników rażenia broni jądrowej.

4.Mniejsze .1.. Broń jądrowa [edytuj | edytuj kod] Impuls elektromagnetyczny powstający podczas wybuchu broni jądrowej, jest tak silny, że określa się go jako jeden z czynników rażenia tej broni.. Tymi państwami są: Stany Zjednoczone, Rosja, Wielka Brytania, Francja i Chińska Republika Ludowa.Broń A-atomowa B-biologiczna C-chemiczna A) BROŃ JĄDROWA I JEJ RODZAJE Broń wykorzystująca energię wydzielaną podczas łańcuchowej reakcji rozpadu izotopów uranu 233U lub 235U, plutonu 239Pu lub 241Pu (broń atomowa) albo podczas syntezy jąder izotopów wodoru (broń termojądrowa o sile wybuchu znacznie większej niż broni atomowej); broń jądrowa może być użyta jako bomby .Państwa takie jak te [Irak, Iran i Korea Północna] oraz ich sprzymierzeńcy-terroryści tworzą oś zła, zbroją się, by zagrozić pokojowi na świecie.. Protokół genewski 1925 zakazał stosowania bojowych środków trujących..

- Czynniki rażenia broni atomowej: - fala uderzen - Pytania i odpowiedzi - EDB.

2.Izotopy promieniotwórcze znalazły liczne zastosowanie w badaniach naukowych, technice, przemyśle, medycynie, i wielu innych dziedzinach ludzkiego działania.. 3.Budując elektrownie jądrowe, które nie produkują popiołów itp. nie zanieczyszczamy środowiska.. Stopień porażenia lub uszkodzenia (zniszczenia) zależy przede wszystkim od mocy i rodzaju wybuchu, wytrzymałości obiektów na działanie czynników rażących, a także od warunków atmosferycznych oraz ukształtowania i pokrycia terenu.Zalety 1.Niszczące działanie promieniowania jądrowego jest wykorzystywane w terapii nowotworowej i innych chorób.. 1 Zobacz odpowiedź .. .Ciśnienie atmosferyczne najpierw wzrasta,a potem się obniza.W czasie wybuchu fala powoduje zniszczenia ponieważ działa bezpośrednio na ludzi,budynki itp.jej siła to około 50 % energii wybuchu .Czynnikami rażenia broni jądrowej są: 1) fala uderzeniowa, 2) promieniowanie przenikliwe, 3) promieniowanie cieplne (świetlne), 4) skażenie promieniotwórcze, 5) impuls elektromagnetyczny.. Jest odpowiedzialny za powstawanie pożarów poprzez zapłon materiałów łatwopalnych.Broń precyzyjnego rażenia - środki rażenia które dysponują zdolnością naprowadzenia na konkretny punkt celowania.. Badania nad fizyką jądra atomowego, które doprowadziły do opanowania energii jądrowej, zostały zapoczątkowane odkryciem promieniowania jądrowego pod koniec XIX wieku.Są to rodzaje broni zasadniczo różniące się od broni konwencjonalnej z racji odmiennych czynników rażenia: w przypadku broni nuklearnej i radiologicznej jest to radiacja (w przypadku broni nuklearnej występują również inne czynniki rażenia, spotykane także w broni konwencjonalnej, radiacja wyróżnia te rodzaje broni od innych), w .Użycie tej broni może doprowadzić do nieodwracalnych zmian w środowisku naturalnym człowieka.. 8 sekund po wybuchu nadciągnie podmuch wiatru z prędkością 500 km/godzinę.Obrona przed bronią masowego rażenia - zespół przedsięwzięć wykonywanych w celu odstraszania przeciwnika od użycia broni masowego rażenia (BMR) oraz zapewnienie wojskom bezpieczeństwa podczas działań w warunkach skażeń powstałych na skutek użycia broni jądrowej, biologicznej, chemicznej i radiologicznej, jak również w wyniku uwolnienia substancji niebezpiecznych w .Państwa posiadające broń jądrową - istnieje dziewięć państw na świecie, posiadających broń jądrową.. Konwencja o Broni Chemicznej z 1993 r. ostatecznie zakazała badań, produkcji i przechowywania tych środków w każdej formie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt